“ครูสอนคิด” ช่วยเด็กรู้จักคิด ตั้งคำถาม และหาคำตอบ

ลบ แก้ไข
“ครูสอนคิด” ช่วยเด็กรู้จ
ทุกวันนี้เราหาคำตอบได้หรือไม่ว่า การสอนแบบไหนถึงเอื้อต่อการเป็นการศึกษาที่ดี และมีคุณภาพ ... เพราะการสอนที่เน้นการท่องจำ และย้ำให้เชื่อ ไม่ได้ทำให้เด็กไทยมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดีเท่าที่ควร 

ด้าน ผศ.พญ.ศุภรา เชาวน์ปรีชาได้ให้คำแนะนำแก่ครูทั่วประเทศว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้อยู่ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ครูสอนคิด” คือ วิธีที่จะช่วยให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เพราะจะกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดและสงสัยในคำตอบและความเชื่อที่ตนเองมี เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์มากกว่าคำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาตามแนวพระราชกระแสฯของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของความสัมพันธ์ครูและเด็ก

โดยครูสอนคิดที่ดีจำเป็นต้องมีทักษะสำคัญ 3 อย่างด้วยกันคือ การถามเป็นระบบ การสื่อสาร และกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วม ... เนื่องจากการสอนให้เด็กคิดนั้นไม่สามารถเกิดจากการบอก เพราะการบอกก็เท่ากับให้เด็กหยุดคิด ซึ่งครูมีหน้าที่หลักคือ ตั้งคำถามให้เกิดการอภิปรายร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ค้นหาความรู้ร่วมกันผ่านการตั้งคำถามที่มีคุณภาพ 

ฉะนั้นการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนคือ การสอนให้คิดเป็น เพราะเมื่อผู้เรียนคิดเป็นก็จะสามารถจัดการความรู้ที่มีได้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนองและสังคมได้นั่นเอง


ขอบคุณข้อมูล 
manager.co.th
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 29 ก.ค. 61 20:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,239 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,239 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง