คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้

ลบ แก้ไข
คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่เด็กไทยต้องรู้


นักเรียนไทยส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษ คือเรียนภาษาอังกฤษมา 16 ปี แต่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ฟังไม่รู้เรื่อง และพูดไม่ได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยาก สำหรับวันนี้เป็นคำศัพท์ของตัวอักษรตัว R

          rabbit           แร๊บบิท           กระต่าย

          race             เร้ซ                เชื้อชาติ,สีผิว
          radial           เรเดี้ยล            รัศมี
          radiate         เร๊ดิเอท            แผ่(รังสี)
          radio            เร๊ดิโอ             วิทยุ
          radius           เรเดี๊ยส           รัศมีของวงกลม
          rag               แร๊ก               ผ้าขี้ริ้ว
          rage             เร้จ                โหมกระหน่ำ,เดือดดาล
          raid              เรด                 จู่โจม
          rail               เรล                 รางรถไฟ
          rain              เรน                 ฝน
          raise            เร้ส                 ยก,ระดม
          rally             แร๊ลลี่              ชุมนุม
          rampage       แร๊มเผจ           ดุด่า,เกรี้ยวกราด
          range           เร๊นจ               ระยะ,ขอบเขต
          rank             แร๊งค              ชั้น,ยศ
          ransom         แร๊นซั่ม            ไถ่,ค่าไถ่
          rape             เร้พ                 ข่มขืน
          rapid            เร๊ผิด                รวดเร็ว
          rare              แรร์                 หายาก,บาง
          rat                แร๊ท                หนู
          rate              เหรท               อัตรา,ตีค่า
          rather           ร๊าเธ่อร์             มากกว่า
          ratio             เรโช                อัตราส่วน
          rational         เร๊ชั่นนั่ล            ความมีเหตุผล
          raw              รอว์                 ดิบ
          ray               เรย์                 ลำแสง
          razor            เร๊เซ่อร์             มีดโกน
          re-                รี-                 ทำใหม่อีกครั้ง
          reach            รี๊ช                 เอื้อมถึง,บรรลุ
          react            รีแอ๊ค              ตอบโต้
          read             รี๊ด                 อ่าน
          ready           เร๊ดี้                พร้อม
          real              เรียล              จริง
          realm           เรล์ม               ขอบเขต
          rear             เรียร์                ข้างหลัง
          reason         รี๊ซั่น                เหตุผล
          rebate          รี๊เบท              ส่วนลด
          rebel            เร๊เบ่ล             กบฏ,ขัดขืน
          rebound       รีบาวนด์          เด้งขึ้นอีกครั้ง
          recall            รีคอลล           เรียกกลับ,รำลึก
          receive          รีซี๊ฝ              รับ
          recent           รี๊เซ่นท           เร็วๆนี้
          recession       รีเซ๊สชั่น          ถดถอย
          recognize       เร๊คคอกไน๊ซ์     จำได้,สำนึก
          recommend    เร็คคอมเม็นด์     แนะนำ
          reconcile         เร๊คคอนไซล์     กลับคืนดีกัน,ปรองดอง
          record            เร๊คขอร์ด         บันทึก,สถิติ
          recover           รีคั๊ฝเฝ่อร์         ฟื้นคืน
          recruit             รีครู๊ท            เกณฑ์,รับคนใหม่
          rectangle          เร๊คแทงเกิ้ล    สี่เหลี่ยมผืนผ้า
          red                  เร้ด              แดง
          redeem            รีดีม              กู้คืน
          reduce             รีดิ๊ว              ลดลง
          redundant        รีดั๊นแดนท      เหลือเฟือ
          refer                รีเฟอร์           อ้างอิง
          refill                 รีฟิลล           เติมใหม่
          refine               รีไฟน์           กลั่น
          reflect              รีเฟล็คท        สะท้อน
          reform             รีฟอร์ม          ปฏิรูป
          refresh            รีเฟรช           ทำให้สดชื่นอีกครั้ง
          refrigerate       รีฟริ๊กเกอเหรท  ทำให้เย็น
          refugee           เรฟิวจี           ผู้ลี้ภัย
          refund            รีฟันด            คืนเงินให้
          refuse            รีฟิ๊วส             ปฏิเสธ
          regain            รีเกน              กู้คืนมา
          regard           รีการ์ด             เอาใจใส่,นับถือ
          regime           รีจีม               ระบอบการปกครอง
          region            รีเจี่ยน            ขอบเขต,แถบๆ
          register          รีจิ๊สเตอร์         ลงทะเบียน
          regret            รีเกร๊ท            เสียใจ
          regular           เร๊กกูล่าร์         ปรกติ,ประจำ
          reinforce         รีอินฟอร์ซ       เสริมกำลัง
          reject             รีเจ๊คท           ปฏิเสธ
          rejoice            รีจ๊อยซ          ยินดี,รื่นเริง
          relate             รีเหลท          เกี่ยวข้อง
          relative           รีเลถีฝ          ญาติ
          relax              รีแหล๊ก         ผ่อนคลาย
          relay              รีเลย์           ถ่ายทอด
          release           รีลี๊ส            ปล่อย,ปลด
          relevant         เร๊ลเลแฝ๊นท   สัมพันธ์กัน
          relieve           รีลี๊ฝ            ปลดเปลื้อง,บรรเทา
          religion          รีลิ๊เจี้ยน        ศาสนา
          relocate         รีโล๊เขท        ย้ายที่อยู่ใหม่
          reluctant        ริลั๊คแทนท์     อึกอัก,ละล้าละลัง
          rely               รีลาย            ไว้ใจ,เชื่อมั่น
          reliable           รีลายเอเบิ้ล     ไว้ใจได้,เชื่อใจ
          remain           รีเมน              ยังคง
          remark           รีม๊าร์ค            สังเกตุเห็น,กล่าว
          remember       รีเม๊มเบ่อร์        จำได้
          remind            รีไมนด์           เตือน,ทำให้นึกถึง
          remote            รีโหมท          ห่างไกล
          remove            รีมู๊ฝ             เอาออกไป,ย้ายออกไป
          render             เร็นเด้อร์        คืนให้
          renovate          เร๊นโนเฝท      ทำขึ้นใหม่
          rent                เร๊นท             เช่า
          repair             รีแพร์              ซ่อม
          repay             รีเพย์              ชำระ,ตอบแทน
          repeat            รีพี๊ท              ทำซ้ำ
          replace           รีเพลส            ไปแทนที่
          reply              รีพลาย            ตอบ
          report            รีผอร์ท            รายงาน
          represent       รีเพรสเซ่นท      แทน,เป็นผู้แทน
          reptile            เร็พไทล์           สัตว์เลื้อยคลาน
          replublic         รีพลับลิค          สาธารณรัฐ
          request          รีเควส             ขอร้อง,ต้องการ
          require           รีไควร์             ต้องการ
          rescue            เร๊สคิ้ว            ช่วยเหลือ
          research         รีเซิร์ช            วิจัย,ค้นคว้า
          resemble         รีเซ๊มเบิ้ล        เหมือน,คล้ายคลึง
          resent            รีเซ๊นท           ขุ่นเคือง
          reserve           รีเซิร์ฝ            สงวน,อนุรักษ์
          residence        เร๊สซิเด้นท       ที่อยู่อาศัย
          residue           เร๊สซิดิว          ส่วนที่เหลือ
          resign             รีไซน์             ลาออก
          resist              รีซิ๊สท            ต่อต้าน
          resolve            รีโซ๊ลฝ          ละลาย,กระจาย
          resort             รีสอร์ท           อาศัย,เมืองตากอากาศ
          resource          รีซ๊อซ           ทรัพยากร
          respect           เรสเพ๊คท        นับถือ
          respire            เรสไพร์          หายใจ
          respond          เรสพอนด์       ตอบสนอง
          rest                เรสท            พัก,สงบ,ที่เหลือ
          restaurant       เรซเทอรอง     ภัตราคาร
          restore            เรสโทร์         ฟื้นคืน
          restrict            เร้สทริคท       จำกัด
          result              รีซั้ลท           ผล,เป็นผล
          resume            รีซูม             กลับมาใหม่
          resume            เรซูเม่           ประวัติย่อ
          retail               รีเทล            ขายปลีก
          retain              รีเทน            เก็บ,สงวน
          retaliate           รีแท๊ลลิเหลท   แก้เผ็ด,ตอบโต้
          retire               รีไทร์            เกษียณ
          retouch            รีทัช             ตกแต่งภาพ
          retreat             รีทรี๊ท            ถอย,ล่าถอย
          retrieve            รีทรี๊ฝ            ได้กลับคืนมา
          retro-              เร๊โทร-           ย้อนหลัง
          retrospect        เร๊โทรสเพ็คท    ระลึกถึงความหลัง
          return              รีเทิร์น            กลับ,ย้อน
          reveal              รีฝีล               แสดงออกมา,เผยให้เห็น
          revenge           รีเฝ้นจ             ความพยาบาท
          revenue           เร๊ฝเฝนิว          รายได้,ภาษี
          revere             รีเฝียร์              เคารพนับถือ
          reverse           รีเฝิร์ส              กลับด้าน
          review            รีฝิล                 พิจารณา,ตรวจ
          revise            รีไฝ้ส                 แก้ไข
          revoke           รีโฝ้ค                 ถอน,ลบล้าง
          revolve           รีโฝ้ลฝ               หมุน
          revolution       เร๊ฝโฝลูชั่น          ปฏิวัติ
          reward           รีวอร์ด                รางวัล
          rewind           รีไวนด์                (หมุน)กลับ
          rhythm          ริธึ่ม                    จังหวะดนตรี
          rib                 ริบ                     ซีโครง
          rice                ไร๊ซ์                   ข้าวสาร
          rich                ริ๊ช                     รวย,เต็มไปด้วย
          riddle              ริ๊ดเดิ้ล                ปริศนา
          ride                ไรด์                    ขี่
          ridiculous        ริดิ๊คคิวลัส             น่าหัวเราะเยาะ
          rifle                ไร๊เฟิ่ล                 ปืนยาว
          right               ไร๊ท                   ถูก,ขวา,สิทธิ
          rigid                ริ๊จิด                  แข็ง,เกร็ง
          ring                 ริง                    วง,แหวน,สั่นกระดิ่ง
          riot                 ไรอ๊อท                จราจล
          rise                 ไร๊ส                   ขึ้น
          risk                 ริ๊ซค                  เสี่ยง
          rival                ไร๊ฝ่อล                คู่แข่ง
          river                ริ๊เฝ่อร์                 แม่น้ำ
          road                โร้ด                   ถนน,ทาง,วิถี
          roam               โรม                   ท่องเที่ยวไป
          roar                 โร                    แผดเสียง
          rob                  ร๊อบ                  ขโมย
          robot              โรบ๊อท               หุ่นยนต์
          rock                ร๊อค                  หิน,เขย่า
          rocket             ร๊อคเค๊ต             จรวด
          role                โรล                   บทบาท
          roll                 โรลล                 กลิ้ง
          romance         โรแม๊นซ์             โรแมนติก
          roof                รู๊ฟ                  หลังคา
          room              รูม                   ห้อง,ที่ว่าง
          root               รู๊ท                   ราก
          rope              โร๊พ                  เชือก
          rose              โรส                  ดอกกุหลาบ
          rot                ร๊อท                  เน่า
          rotate           โร๊เถท                หมุน
          rough           รั๊ฟ                    หยาบ
          round           ราวนด                รอบ,กลม
          route            รู๊ท                    เส้นทาง
          routine          รูทีน                  เป็นประจำ
          row               โรว์                   แถว,พาย
          royal              ร๊อยัล                เกี่ยวกับกษัตริย์
          rubber           รั๊บเบ่อร์              ยาง
          ruby              รู๊บี้                    ทับทิม
          rude              รู๊ด                    หยาบคาย
          ruin               รูอิน                  ปรักหักพัง,หายนะ
          rule               รูล                    กฎ
          rumor            รู๊เม่อร์                ข่าวลือ
          run                รัน                   วิ่ง,ดำเนินการ
          rural              รู๊ร่อล                ท้องถิ่น
          rush              รัช                   รีบเร่ง
          rust               รัสท                 สนิม
          ruthless          รูธเลสส            อำมหิต

ขอบคุณข้อมูล 
http://www.vcharkarn.com/varticle/39966
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 ก.ย. 61 20:36 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 822 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 822 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement