จบฟิสิกส์แล้วจนจริงหรือ?

ลบ แก้ไข
จบฟิสิกส์แล้วจนจริงหรือ?

จบฟิสิกส์แล้วจนจริงหรือ?

ในบรรดาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหลาย วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่โหดหินที่สุดสำหรับคนทั่วไปเพราะเรียนยาก เข้าใจยาก ต้องใช้จินตนาการสูง แต่สำหรับเหล่าสาวกฟิสิกส์ทั้งหลายกลับรู้สึกว่า ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ท้าทายความสามารถ... และองค์ความรู้ทางฟิสิกส์สามารถที่จะพลิกโฉมโลกได้ ทำให้ฟิสิกส์มีเสน่ห์ในตัวเอง จนบางคนถึงขั้นหลงใหลในวิชาฟิสิกส์เลยทีเดียว ในด้านการประกอบอาชีพ หลายคนคงจะสงสัยว่า "เรียนฟิสิกส์แล้วไปทำอะไรได้บ้าง" เรียนแล้วจะจนหรือไม่ เพราะขณะเรียนก็เรียนแต่ทฤษฎีจลน์ (ไม่มีทฤษฎีรวย) แถมยังเรียนกฏของความเฉื่อย (ไม่ใช่กฏของความกระตือรือร้น) อีกด้วย ในบทความนี้ เราจะเล่าถึงผลสำรวจเงินเดือนของบัณฑิตที่จบจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการก่อตั้งเมื่อ 29 มกราคม พ.ศ.2477 และได้ผลิตบัณฑิตรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2479 ปัจจุบันภาควิชาฟิสิกส์เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยได้ผลิตบัณฑิตสะสมเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน จากการสำรวจข้อมูลบัณฑิตผ่านทางกลุ่ม Physics Chula Alumni ใน FACEBOOK ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกเป็นนิสิตเก่าของภาควิชาฟิสิกส์จำนวน 396 คน ในการสำรวจนี้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 44 คน อายุไม่เกิน 45 ปี คิดเป็น 11% สมาชิกกลุ่มทั้งหมด โดยสำรวจอาชีพและเงินเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพดังต่อไปนี้
อาชีพที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ เช่น ครู (ข้าราชการ/พนักงานเอกชน) อาจารย์ (ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/ เอกชน) นักวิจัย (ศูนย์แห่งชาติ/เอกชน) วิศวกร (เลเซอร์/สื่อสาร) นักมาตรวิทยา

อาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ เช่น ที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา นักวิเคราะห์ธุรกิจของธนาคาร
นักวางแผนวิเคราะห์การเงิน นักวิเคราะห์และวางแผนองค์กร ผู้บริหารธนาคาร นักแปล เจ้าของกิจการ
กลุ่มตัวอย่างมีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 30,000-50,000 บาทมีจำนวนมากที่สุด 19 คน คิดเป็น 43% ของกลุ่มตัวอย่าง และเงินเดือนระหว่าง 50,000-100,000 บาทมีจำนวนรองลงมา 15 คน คิดเป็น 34% โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 44 คนมีอายุงานมากที่สุดไม่เกิน 20 ปี โดยการกระจายตัวของเงินเดือนเป็นไปตามแผนภาพดังต่อไปนี้
จบฟิสิกส์แล้วจนจริงหรือ?


 
แผนภาพการกระจา่ยเงินเดือนของกลุ่มสำรวจที่เรียนจบฟิสิกส์ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า ตลาดอาชีพนั้นเปิดกว้างสำหรับบัณฑิตฟิสิกส์ โดยสามารถประกอบอาชีพทั้งที่ตรงกับสาขาที่เรียนและไม่ตรงสาขา และสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และมีเงินเดือนอยู่ในขั้นที่เรียกว่าพอสมควร ถ้าเปรียบเทียบกับผลสำรวจล่าสุดของสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เงินเดือนเริ่มต้นของนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี จะอยู่ที่ 16,138 บาท วุฒิ ป.โท จะอยู่ที่ 23,454 บาท สำหรับตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ป.เอก ในมหาวิทยาลัยบางแห่งให้เงินเดือนเริ่มต้นสูงถึง 35,000 บาท ในอนาคตอันสั้น มหาวิทยาลัยวิจัยของ ปตท. อาจให้เงินเดือนสูงกว่านี้ขึ้นไปอีก นอกจากนี้อาชีพนักฟิสิกส์ยังให้ผลตอบแทนที่ดีในระดับโลกด้วย โดยผลการสำรวจบัณฑิตวิทยาศาสตร์ในอเมริกาโดย Temple university พบว่า สาขาฟิสิกส์เป็นสาขาที่บัณฑิตได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด โดยรับเงินเดือนเฉลี่ยคนละ 3,170 ดอลล่าร์ (แถวๆ 102,300 บาท) และรายได้ตลอดชีพราว 3.02 ล้านดอลล่าร์ (ราวๆ 97 ล้านบาท)
 

อ่านเพิ่มเติม

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

www.phys.sc.chula.ac.th

ผลสำรวจเงินเดือนของอาชีพต่างๆ ในประเทศไทยโดย ก.พ. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

thaipublica.org/2014/09/salary-survey-2013/

ผลสำรวจเงินเดือนและรายได้ตลอดชีพของบัณฑิตวิทยาศาสตร์ในอเมริกา

sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2014_06_25/caredit.a1400163

ภาพฟิสิกส์

http://users.wpi.edu/~cfriend/images/physics.jpeg

 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 ก.ย. 61 20:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 537 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 537 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement