ครูมืออาชีพ

ลบ แก้ไข
หลัก 5 ประการ สำหรับ “คร

หลัก 5 ประการ สำหรับ “ครูมืออาชีพ”
 
เมื่อใดที่คุณครูเชื่อในสิ่งนี้ และพยายาม “พิสูจน์ให้เห็นจริง” ด้วยหลักวิชาครู..เมื่อนั้นคุณครูจะพบกับความสำเร็จ และกลายเป็นครูมืออาชีพชั้นยอดแท้จริง โดยไม่ต้องรอให้ใครมาแต่งตั้ง..
หลักวิชาครู เป็นดังนี้ครับ

1.คนทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ “ในบางอย่าง” แต่..ไม่ใช่ทุกอย่าง.. “Everyone has a potential talent to be good at something. But not good at everything.”

ขอให้คุณครูมองย้อนไปถึง ทฤษฏีพหุปัญญา “Theory of Multiple Intelligences” ของ ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกา ดังนี้

***1.ความฉลาดด้านภาษา (Linguistic).. 2. ความฉลาดด้านคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Logical-Mathematical).. 3. ความฉลาดด้านดนตรี (Musical)... 4. ความฉลาดด้านร่างกาย (Bodily-Kinesthetic).. 5. ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence).. 6. ความฉลาดด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Interpersonal).. 7. ความฉลาดด้านเข้าใจตนเอง (Intrapersonal).. 8. ความฉลาดด้านรู้จักธรรมชาติ (Naturalistic)***

ดังนั้น ครูมืออาชีพ จึงควร “จัดกิจกรรมการเรียนรู้” ที่สอดคล้องต้องกัน กับ คุณลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน ดังนี้

>>> แต่ละคน ควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ปัญญาด้านที่ถนัด เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้

>>>ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ควรมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้สอดรับกับปัญญาที่มีอยู่หลายด้าน

>>>ในการประเมินการเรียนรู้ ควรวัดจากเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถครอบคลุมปัญญาในแต่ละด้าน เรียกว่า Authentic assessment

2.เคล็ดลับคือ “จงหาความฉลาดอันเป็นจุดเด่นของแต่ละคนให้พบ” จากนั้นก็พัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อให้ความสามารถ เพื่อให้ความสามารถอันโดดเด่นของเขา เจริญงอกงามขึ้น “The trick is to find that something and then develop the skills and abilities so that talent can flourish.”

***คุณครูครับ ส่งเสริมเขา ให้กำลังใจเขา แนะนำเขา และฝึกฝน “ทักษะ Skill” ให้แก่เขา ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ครูคนหนึ่งๆไม่อาจทำได้ แต่ถ้าครูในโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เอาเป็นธุระ และร่วมมือกัน “ความฝันทุกอย่างย่อมสำเร็จลงได้ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน All dream fulfilled by solidarity”..การแข่งขันวงดนตรีชิงช้าสวรรค์ของโรงเรียนต่างๆ เป็นตัวอย่าง ดีที่สุดในเรื่องนี้***
3.ความสามารถพิเศษ “ไม่ได้เป็นเพียงทักษะอาชีพเท่านั้น” แต่มันเป็น “การผสมผสาน” บุคลิกภาพของแต่ละคน, กระทั่งลักษณะพฤติกรรมและความหลงใหลด้วย “Talent is not merely a specific vocational skill. Rather it is a mixture of each person’s personality, behavioral traits and passion.”

***ขอให้คุณครู จงเชื่อมั่นใน “พรสวรรค์ และ พรแสวง” เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสวงหาแนวทางของเขา “อย่าปิดกั้น แต่จงให้กำลังใจ” ลูกศิษย์ของเราในการตามหาฝันของเขาให้พบ..และจงให้แนวทาง “การคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ Critical thinking and decision-making” เพื่อเลือกแนวทางที่ดีที่สุด สำหรับตนเอง***
4.ครูที่ยิ่งใหญ่ “สรรหาความสามารถของแต่ละคน” แล้วต่อจากนั้น ก็ฝึกอบรมจนเกิดทักษะต่อไป “Great teachers select for talent and then train for skills.”

>>>พรแสวง คนผู้มีใจรักที่จะก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จ ถ้าเขา "ศึกษา และฝึกฝนตนเองอยู่ตลอดเวลา" เขาย่อมพบกับความสำเร็จในสิ่งทีึ่ปรารถนาเสมอ
>>>แต่ พรสวรรค์ ที่ขาดการศึกษา และฝึกฝน มักจะไปไม่ถึงดวงดาว

***ความสามารถพิเศษ หรือ ความสามารถเฉพาะตัวนี้ คุณครูเห็นได้จาก “พฤติกรรม” ดังนั้น คุณครูต้อง “ส่งเสริม สนับสนุน และชักนำ” ให้ศิษย์ของเราแสดงออกถึง “ความเป็นตัวตน”ของเขาให้มากที่สุด..และ “คนเรา” จะกล้าแสดงออกก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในบรรยากาศที่น่าไว้วางใจ เสรี และปลอดภัย เท่านั้น***

5.คุณครู, และ ผู้ปกครอง “ควรค้นหาความสามารถพิเศษของบุตรหลานและศิษย์ของตน”..ตัวนักเรียนเองก็ต้องค้นหาให้พบความถนัด และความสามารถพิเศษของตนเอง เมื่อค้นพบแล้วก็ “พัฒนาทักษะ และความสามารถนั้น” ให้เบ่งบานสุดขีด.. “Teachers, parents, and students learn to identify talent, and then develop the skills and abilities to let it “flourish”

***มีวิธีเดียว ที่สามารถ “สร้างความฝันให้เป็นจริงขึ้นมาได้” นั่นคือ DO, DO, DO, and DOING ..ทำ ทำ ทำ และ ทำตลอดไป..***

บทความนี้ ได้รับความรู้ และแรงบันดาลใจ มาจาก หนั้งสือ1. The new learning revolution ของ Gordon Dryden and Dr.Jeannette vos
2..บทความพหุปัญญา ของ นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นขอบคุณบทความดีๆ สุทัศน์ เอกา
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ก.ย. 61 01:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,625 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,625 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement