วิธีจัดการอาการสมาธิสั้น โรคฮิตในเด็ก-วัยรุ่น
วิธีจัดการอาการสมาธิสั้น

วิธีจัดการอาการสมาธิสั้น โรคฮิตในเด็ก-วัยรุ่น
 

ลักษณะต่อไปนี้จะช่วยบ่งชี้ว่า  สมาธิสั้นในวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวเป็นอย่างไร

ตอนเล็กๆ มีพฤติกรรมซน  อยู่ไม่นิ่ง  ไม่ตั้งใจเรียน  หงุดหงิดโมโหง่าย  วอกแวก  เรียนหนังสือไม่ดี ฯลฯ และไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้อง  จึงทำให้อาการยังคงปรากฏอยู่  ไม่มากก็น้อย (มีจำนวนประมาณสี่สิบเปอร์เซ็น) โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์  บางคนยังคงรับประทานยาและบางคนก็ไม่ได้รับประทานยา  ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของอาการ  ส่วนอีกพวกอาการจะแย่มากขึ้น (มีจำนวนประมาณสามสิบเปอร์เซ็น)  ถึงขั้นประพฤติผิดกฏหมายทุกรูปแบบ สามารถสร้างความรุนแรงให้สังคมได้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของความรุนแรงที่เกิดขึ้น

เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่  มักต้องการคิดเอง  พูดเอง  ทำเอง ไม่ต้องการให้พ่อแม่สั่งสอนเช้ายันค่ำ  หรือพูดซ้ำซาก  จุกจิก  จู้จี้  ขี้บ่น  เด็กจะรู้สึกเบื่อและรำคาญพ่อแม่เพราะต้องการแสดงตัวตนว่า โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว  พ่อแม่ต้องเข้าใจจุดนี้และ พูดให้น้อยที่สุดเป็นดีที่สุด  อะไรที่ลูกไม่พูด  ไม่ต้องเซ้าซึ้จ่ำจี้จ้ำไช  จะต้องรู้ให้ได้  ดีที่สุดคือพูดน้อย ให้ความเข้าใจ  และ  เห็นอกเห็นใจในปัญหาของลูกและ  ช่วยหาทางออก  ให้ด้วยเหตุและด้วยผล  ไม่ต้องบีบบังคับ  ให้ลูกเลือกการตัดสินใจด้วยตนเอง  ถ้าผลจากการตัดสินใจไม่เป็นไปตามที่คาด ไม่ต้องซ้ำเติม  ให้ยีนเคียงข้างลูก  และ  ช่วยลูกแก้ปัญหา  ลูกจะรูสึกรักและซาบซึ้ง  เข็ดหลาบในวิธีแก้ปัญหาของตน

วิธีจัดการอาการสมาธิสั้นในวัยรุ่น

– ช่วยสร้างเพื่อนให้ลูก

– ชักชวนเพื่อนลูกมาเที่ยวบ้าน ร่วมกิจกรรมด้วยกันเป็นประจำ

– ไม่ตำหนิเพื่อนให้ลูกฟัง

– สอนทักษะการแยกแยะคน  จากการดูพฤติกรรมโดยยึดหลักธรรมะตามข้างต้นเป็นประจำ  จนลูกเคยชิน

– ไม่ตำหนิบุคคลใดหรือแม้แต่ตัวลูก  ควรพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเท่านั้น

 

ข้อมูลและภาพจาก adhdthai 
โดย mooBo
วันที่ 7 ตุลาคม 2560
พิมพ์หน้านี้