สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนต้องมี!!!
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนต้อ

สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนต้องมี!!!

เพราะเราต่างรู้กันดีว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้เราใช้เวลาไปกว่าครึ่งชีวิตในการศึกษาหาความรู้ ไว้นำมาปรับใช้ เพื่อให้ชีวิตก้าวไปสู่ความสำเร็จสูงสุด แล้วเราต้องเรียนแบบไหน เพื่อบรรลุเป้าหมายพวกนี้

ทุกอย่างในชีวิตหากอยู่ในคว
ามพอดี มันจะสมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งการเรียนก็เช่นกันหากเราเรียนรู้โดยยึดความสมดุลของชีวิต คือ รู้จักความพอดีกับการเรียน ถึงแม้ว่าบทบาทหลักเราคือการเรียน แต่ก็ต้องรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลด้วย ไม่ใช่หักโหมจนการเรียนมากไป จนลืมทุกสิ่งรอบตัวที่สำคัญไม่แพ้กัน

แต่ในทางกลับกันก็อย่ามัวไปทำสิ่งอื่นจนละเลยการเรียน สำคัญอย่างมากคือ เราต้องบริหารสองอย่างนี้ให้ดี อย่าให้สิ่งหนึ่งมาทำร้ายอีกสิ่งหนึ่งเด็ดขาด

จำไว้ว่า ... ถึงแม้การเรียนจะสำคัญ แต่ถ้าขาดประสบการณ์ของการใ
ช้ชีวิตที่ดี ความรู้ที่เรามีก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้


ขอบคุณข้อมูล 
http://www.tcs.or.th/youth-tips-and-tricks/281
โดย mooBo
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
พิมพ์หน้านี้