สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง
สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควร

สิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนควรคำนึง

• ลักษณะการเรียนการสอน และวิธีการสอน โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ และควรจะคำนึงถึงความสะดวกและความยืดหยุ่นของการใช้งานด้วย
• โต๊ะ เก้าอี้ ควรเป็นแบบที่เบาไม่เทอะทะ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย หรือปรับปรุง ลักษณะภายในห้องเรียน และการจัดวางจะต้องอยู่ในลักษณะที่เหมาะสม ไม่สร้างปัญหาในระหว่างการเรียนการสอน
• เสียง จะต้องให้เกิดการได้ยินอย่างทั่วถึงและถ้าใช้เครื่องขยายเสียงจะต้องคำนึงถึงเสียงสะท้อนด้วย
• แสงสว่างภายในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติ หรือแสงจากหลอดไฟจะต้องมีความพอเหมาะ และติดตั้งหลอดไฟในตำแหน่งที่เหมาะกับการใช้งาน รวมทั้งติดตั้งปลั๊กไฟให้อยู่ตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการใช้งานและความปลอดภัย
• การระบายอากาศในห้องเรียน จำเป็นต้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดี
• การใช้อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จะต้องจัดวางในที่เหมาะสมโดยคำนึงการกำหนดลักษณะการใช้งานและประสิทธิภาพของการใช้งาน 


ขอบคุณข้อมูล https://sornordon.wordpress.com
โดย mooBo
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
พิมพ์หน้านี้