เทคนิคป้อนคำศัพท์ใหม่สู่ผู้เรียน
เทคนิคป้อนคำศัพท์ใหม่สู่

เทคนิคป้อนคำศัพท์ใหม่สู่ผู้เรียน

การสอนคำศัพท์ที่ดีต้องอยู่ในรูปแบบของประโยคที่ผู้เรียนเคยเรียนรู้มาแล้ว โดยในประโยคนั้นๆจะมีคำศัพท์ใหม่อยู่เพียงคำเดียวปะปนอยู่ในนั้น ซึ่งครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้ลองเดาความหมายของคำศัพท์นั้น เพราะวิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนจดจำความหมายได้ดีกว่าบอกตรงๆ อีกทั้งครูต้องพยายามสอนให้ผ่านประสาทสัมผัสให้ได้มากที่สุด เพราะจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ และจดจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการสอนคำศัพท์แบบมีประสิทธิภาพนั้นประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ ที่ครูผู้สอนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ค่ะ 
1. อ่านออกเสียงคำศัพท์อย่างชัดเจน 2-3 ครั้ง
2. ให้ผู้เรียนลองเดาความหมาย ด้วยการใช้อุปกรณ์หรือแสดงท่าทางประกอบ
3. ให้ผู้เรียนได้ลองหัดพูดและฟังประโยคที่มีคำศัพท์ใหม่ประกอบอยู่
4. ตั้งคำถาม หรือเขียนประโยคตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เรียนได้นำคำศัพท์ใหม่ไปใช้ เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น


ขอบคุณข้อมูล Together on Campus by True
โดย mooBo
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
พิมพ์หน้านี้