อ่านบนกระดาษหรือหน้าจอดีกว่ากัน?
อ่านบนกระดาษหรือหน้าจอดี

อ่านบนกระดาษหรือหน้าจอดีกว่ากัน?


ผลการวิจัยบอกว่า ไม่ว่าจะอ่านหนังสือจากหน้ากระดาษหรือหน้าจอดิจิทัล ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่แตกต่างกัน

นักวิจัยทดสอบความแตกต่างระหว่างการอ่านหนังสือจากหน้ากระดาษกับหน้าจอดิจิทัล ผลปรากฎว่าไม่ว่าจะอ่านจากแพลตฟอร์มไหน หรือชอบอ่านแพลตฟอร์มไหนมากกว่า ก็จะทำได้ดีเท่าๆ กันทั้งสองกลุ่ม และเพศก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายต่อคะแนนสอบที่ได้

นอกจากนี้ ร้อยละ 88 บอกว่าพวกเขาเคยอ่านหนังสือจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เน็ตบุ๊ก หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ขณะที่ร้อยละ 51 บอกว่าพวกเขาเคยอ่านหนังสือบนไอแพด ไอโฟน หรือไอพอด และร้อยละ 36.1 เคยอ่านหนังสือดิจิทัลจากสมาร์ตโฟนมาก่อน


Credit  http://voicetv.co.th/
โดย mooBo
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
พิมพ์หน้านี้