การบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนรู้
การบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็น

การบ้านเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนรู้

การบ้าน ... นับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการเรียนรู้ แต่บ่อยครั้งที่ผู้เรียนพากันส่ายหน้า เมื่อต้องรู้ว่าพวกเขาต้องทำการบ้าน และที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า การบ้านที่ครูผู้สอนให้มีปัญหาใหญ่อยู่ 2 อย่าง คือ ยาก กับ เยอะ นั่นเอง!

ฉะนั้นครูผู้สอนจึงควรทำความรู้จักกับการบ้าน และรู้จักการบ้านคุณภาพบนฐานความสนใจของนักเรียนเสียใหม่ เพื่อที่จะได้ให้การบ้านที่เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง

ความจริงแล้วการบ้านนั้นมีอ
ยู่ด้วยกัน 4 ประเภทนั่นคือ 1.การบ้านตอกย้ำ เพื่อทบทวนความรู้ และทักษะที่เรียนไป 2.การบ้านนำทาง เพื่อให้ค้นคว้าเตรียมพร้อมเรียนบทต่อไป 3.การบ้านสร้างงานขยายผลความรู้ เพื่อเน้นเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ 4.การบ้านบูรณาการค้นคว้า เพื่อไปค้นคว้าจากแหล่งข่อมูลที่หลากหลาย ซึ่งครูผู้สอนสามารถสร้างการบ้านแต่ละประเภทให้มีคุณภาพมากที่สุด โดยใช้หลักการต่อไปนี้

1.ตั้งโจทย์ให้เข้ากับบริบทของแต่ละคน 
2.ทำโครงงาน ครูผู้สอนต้องให้อิสระแก่ผู้เรียนในการทำรายงานตามหัวข้อที่พวกเขาสนใจ
3.ครูต้องแนะนำแหล่งค้นคว้าให้ แนวทางนี้ครูต้องทำการบ้านมาก่อน เพื่อค้นหาเว็บไซต์ที่นำเสนอได้ดี และสนุกสนาน เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เรียนรู้และหาข้อมูล
4.ปรับความยาก-ง่ายของการบ้านแต่ละคน ครูต้องปรับและหาวิธีสั่งการบ้านให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แตกต่างกันออกไป


ขอบคุณข้อมูล วาสาร “วิทยาจารย์” ปีที่ 114 ฉบับที่5 เดือนมีนาคม 2558
โดย mooBo
วันที่ 10 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้