ม.รามคำแหง มอบรางวัล "หอพักติดดาว" ครั้งที่ 9

ลบ แก้ไข

รามคำแหงเตรียม “ติดดาว”ให้หอพักคุณภาพย่านหัวหมากและบางนา 131แห่ง ในวันที่ 18 กันยายน นี้ อธิการบดีภูมิใจโครงการหอพักติดดาวทำให้หอพักและชุมชนน่าอยู่อาศัยและยังช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือการป้องกันปัญหาต่างๆในชุมชนด้วย

ม.รามคำแหง มอบรางวัล หอพ    ม.รามคำแหง มอบรางวัล หอพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดโครงการ“หอพักติดดาว”เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพัก ได้พัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบม.ร.ทั้งย่านหัวหมาก และวิทยาเขตบางนาให้สะอาด ปลอดภัย และใส่ใจนักศึกษาที่พักอาศัย โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 9 แล้ว ซึ่งน่ายินดีที่โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และ ผู้ประกอบการได้นำคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักไปปรับปรุงหอพักของตน เช่น การเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภัย การดูแลความสะอาดและสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องสิ่งเสพติด ทำให้หอพักได้รับการพัฒนาคุณภาพ มีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยมากขึ้น

“โครงการหอพักติดดาวยังมีส่วนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการหอพักมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตามพ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558 มากขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนบริเวณรอบ ม.ร.ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและสิ่งเสพติดในพื้นที่”

ทั้งนี้ จากการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพหอพักของคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานเขตบางกะปิ เขตประเวศ สน.หัวหมาก สน.อุดมสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ปรากฏว่ามีหอพักที่ได้รับการรับรองตามโครงการหอพักติดดาว ครั้งที่ 9 จำนวน 131 แห่ง เป็นหอพักระดับดีเยี่ยม (5ดาว) 30 แห่ง ระดับดีมาก (4ดาว) 44 แห่งระดับดี (3ดาว) 57 แห่ง และหอพักเครือข่าย 10 แห่ง

โดยมหาวิทยาลัยกำหนดการมอบรางวัล หอพักติดดาวครั้งที่ 9 ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ในพิธีมอบรางวัลหอพักติดดาว ครั้งที่ 9 ยังมีการเสวนา เรื่อง “ก้าวสู่ 1 ทศวรรษกับพัฒนาหอพักติดดาว” โดยผู้แทนผู้ประกอบการกอพักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพหอพัก เพื่อให้ได้รับการติดดาว จาก คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและผู้ประกอบการหอพักด้วย
 loading...


โดย NEWs_RU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 ก.ย. 60 10:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,464 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,464 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง