นักศึกษารามฯรักษ์ป่า เจ๋งคว้ารางวัล ‘กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ’

ลบ แก้ไข

นักศึกษารามฯรักษ์ป่า เจ๋

นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้ารางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560 โดยเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จาก พลเอกบัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รวมกลุ่มกันตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน มีสมาชิก จำนวน 120 คน เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และการเพาะพันธุ์พืชเพื่อขยายพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ จนได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลรองชนะเลิศ “โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 2” ณ ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่  รางวัลชนะเลิศทีมเยาวชนดีเด่น จากโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 1 รางวัลชนะเลิศทีมเยาวชนดีเด่น รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศึกษาภูพาน จังหวัดสกลนคร  รางวัลชนะเลิศเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ เป็นต้น โดยได้นำรายได้จากการประกวดไปจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมและชุมชนตลอดมา

ผศ.วุฒิศักดิ์  กล่าวอีกด้วยว่า “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาจากชมรมรามฯรักษ์ป่า ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่ปรึกษากลุ่ม เจ้าหน้าที่ และรุ่นพี่ศิษย์เก่าทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมา นักศึกษากลุ่มนี้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆอย่างยิ่ง เพราะเรื่อง “จิตสาธารณะ” ถือเป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเน้นย้ำและปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในชนบท และพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาประเทศต่อไป

ด้าน  นางสาวจุฑามาศ  นรชาญ  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  ประธานกลุ่มรามฯรักษ์ป่า  เปิดเผยว่ากลุ่มรามฯรักษ์ป่ามีอุดมการณ์ชัดเจนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยยึดมั่นสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน  และตอบแทนประเทศชาติผ่านกิจกรรมจิตอาสา  รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม  หลังจากนี้ยังคงตั้งใจสานต่ออุดมการณ์ของกลุ่ม  และพระราชปณิธานของในหลวง ร.9  นำศักยภาพของเด็กรามฯ สู่การพัฒนาชุมชนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

นางสาวเบญจวรรณ  เขาแก้ว  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  สมาชิกกลุ่มรามฯรักษ์ป่า  กล่าวว่าตอนเรียนมัธยมไม่มีโอกาสได้ทำกิจกรรมจิตอาสามากนัก  เมื่อเข้ามาเรียนที่รามคำแหงและมีโอกาสได้ไปปลูกป่ากับกลุ่มรามฯรักษ์ป่า  จึงทำมาตลอด  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลาย  และช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ในชนบท  เป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน  และจะเดินหน้าทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาประเทศชาติต่อไป

นางสาวน้ำผึ้ง  วิชัย  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  สมาชิกกลุ่มรามฯรักษ์ป่า  กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่เป็นสมาชิกกลุ่มรามฯรักษ์ป่า  ทุกพื้นที่ที่ร่วมกันลงมือลงแรงสร้างภูมิปัญญาให้กับชุมชน  เป็นการสืบสานงานของพ่อหลวงกว่า 4,000 โครงการ  ที่พระองค์ทรงพัฒนาผืนแผ่นดินไทยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  ช่วยให้ประชาชนอยู่อย่างพอมีพอกิน  สร้างอาชีพ สร้างรายได้  และสามารถพึ่งพาตัวเอง  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในป่า  ที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันตลอดไป

 loading...


โดย NEWs_RU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 25 ก.ย. 60 10:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 330 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 330 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง