ม.รามฯ จับมือเขตวังทองหลาง “รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลสิ่งเสพติด”

ลบ แก้ไข
ม.รามฯ จับมือเขตวังทองหล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จับมือสำนักงานเขตวังทองหลาง จัดโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลสิ่งเสพติด มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา โทษ และพิษภัยจากสิ่งเสพติด พร้อมกระตุ้นให้เกิดการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สานสัมพันธ์ครอบครัว ชุมชน และมหาวิทยาลัย นำไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต รองอธิกาบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพห่างไกลสิ่งเสพติด ในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพวิถีไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด โดยมี อาจารย์ปรีชา  ประยูรพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์ดนัย  ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ นางนฤมล  มนาปี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายเกียรติศักดิ์  รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง และผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง รวมทั้งนักศึกษา และประชาชนในชุมชนหมู่บ้านพลับพลา และชุมชนโดยรอบ ร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา เขตวังทองหลาง
                    โอกาสนี้ นางนฤมล  มนาปี ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ร่วมกับสำนักงานเขตวังทองหลางและประชาชนชุมชนสัมพันธ์เขตวังทองหลาง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยสิ่งเสพติดสากล ณ ชุมชนรามคำแหง ซอย39 และกิจกรรมการเดินรณรงค์ต้านภัยสิ่งเสพติด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการบรรยายให้ความรู้สร้างจิตสำนึกในเรื่องสิ่งเสพติด และร่วมประกาศเจตนารมณ์สร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลสิ่งเสพติด ภายในมหาวิทยาลัยด้วย
                    “การจัดโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพห่างไกลสิ่งเสพติด จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน ผู้สูงอายุ เยาวชน เด็กทุกเพศ ทุกวัย ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและโทษของสิ่งเสพติด รวมทั้งให้ความรู้ด้านสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพที่ดี และคิดป้องกันการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด รวมทั้งเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาของรามคำแหง ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์”
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ปัญหาสิ่งเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ ความสงบสุขของประชาชน ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การก่ออาชญากรรมในสังคม รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  ทุกวันนี้สิ่งเสพติดมีแนวโน้มแพร่ระบาดรุนแรงและขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น แม้จะมีการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่องก็ตาม  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงตกเป็นเป้าหมายของผู้ค้าสิ่งเสพติดได้โดยง่าย สร้างปัญหาให้กับผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และสังคม ถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ    
                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานเขตวังทองหลาง ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งเสพติดดังกล่าว จึงร่วมมือกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมเริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา ควรมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในชุมชน ให้เข้าใจถึงปัญหาพิษภัย การแพร่ระบาด และโทษของสิ่งเสพติด รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ และสานสัมพันธ์ในครอบครัว ถือเป็นเกราะป้องกันที่ดีในการแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด และช่วยทำให้มหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบเป็นพื้นที่สีขาว นักศึกษาและเยาวชนได้อยู่ในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมดีๆ ปลอดภัยและห่างไกลจากสิ่งเสพติด นำไปสู่การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพต่อไป
                    “ขอขอบคุณกองกิจการนักศึกษา และสำนักงานเขตวังทองหลาง รวมทั้งชุมชน หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนและผู้ที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ครั้งนี้ หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้รับความรู้ความเข้าใจ และได้ประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้ รวมถึงได้ใช้บริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและสำนักงานเขตจัดไว้ให้ และหวังว่าจะได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้เพื่อสังคมต่อไป”
                    สำหรับ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านอนามัยและสุขภาพดีชีวีห่างไกลสิ่งเสพติด โดยจัดบรรยายพิเศษเรื่อง “สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” การออกกำลังกายวิถีไทย “ฤษีดัดตน” การอบรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำยาหม่อง รวมทั้งการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็นในเด็กวัยรุ่นและผู้สูงอายุ จากคณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.ร. นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที จากวงสุพรรณิการ์โปงลาง มาร่วมสร้างสีสันและความสนุกสนานในงานอีกด้วย 
 loading...


โดย NEWs_RU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ก.ค. 61 15:07 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 322 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 322 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement