ม.รามฯ รวมพลังชุมชนต้านสิ่งเสพติด-เต้นซุมบ้าสร้างเสริมสุขภาพ

ลบ แก้ไข

ม.รามฯ รวมพลังชุมชนต้านส
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” รณรงค์ให้ตระหนักรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี พร้อมรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติดและออกกำลังกายเต้นซุมบ้าสร้างเสริมสุขภาพ

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และนำออกกำลังกายเต้นซุมบ้า โดยมี พลตำรวจตรีฤชากร  จรเจวุฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล คณะผู้บริหาร บุคลากรชาวรามคำแหง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษา นักเรียน และชุมชนโดยรอบ ม.ร. ร่วมงานกว่า 3,000 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ม.รามฯ รวมพลังชุมชนต้านส  ม.รามฯ รวมพลังชุมชนต้านส
                    โอกาสนี้  ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายเรื่องต้านภัยสิ่งเสพติดและได้ดำเนินการอย่างจริงจังมาโดยตลอด เป็นศูนย์กลางของการรวมพลังของทุกคน โดยเน้นการรณรงค์ให้ชาวรามคำแหงและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยตระหนักถึงพิษภัยและร่วมกันต่อต้านสิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง แต่การต่อสู้กับปัญหาสิ่งเสพติดไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน ช่วยกันเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลตามกลไก “ประชารัฐ” เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดอย่างจริงจัง กิจกรรมในวันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลุกกระแสสังคมให้รู้ถึงปัญหาและพิษภัยจากสิ่งเสพติด และแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นจะต่อต้านสิ่งเสพติดทุกรูปแบบทั้งวันนี้และวันต่อๆไป  

                    “ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่มารวมพลังกันในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าความตั้งใจของท่านทั้งหลาย จะก่อให้เกิดพลังในการต่อต้านสิ่งเสพติดออกไปสู่สังคมในวงกว้าง จนเป็นพลังประชาชนที่ยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้ปัญหาจากสิ่งเสพติดลดลงหรือหมดไปจากสังคมไทย และขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยที่มาร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติดและร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในวันนี้ ตลอดจนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี หวังว่าการรวมพลังของพวกเราทั้งหลายจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการต่อสู้กับปัญหาสิ่งเสพติดต่อไป”

ม.รามฯ รวมพลังชุมชนต้านส  ม.รามฯ รวมพลังชุมชนต้านส
                    ด้าน พลตำรวจตรีฤชากร  จรเจวุฒิ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์เอาชนะปัญหาสิ่งเสพติด และไม่เคยนิ่งนอนใจในการกวาดล้างสิ่งเสพติด การที่ทุกท่านพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านสิ่งเสพติด เป็นสิ่งที่น่าปลื้มใจว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน ขอชื่นชมความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติดใน ปัญหาสิ่งเสพติดเป็นปัญหาของทุกคนในแผ่นดินนี้ แม้จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ หากขาดความร่วมมือจากประชาชน

                    “วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เห็นประชาชนทั้งหญิง ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย มาร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด และต้องรักษาเจตนารมณ์นี้ให้ยืนยาว เพราะเป็นหน้าที่ของทุกคน ก็จะทำให้สามารถชนะสิ่งเสพติดได้อย่างยั่งยืนและถาวร

                    จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ความว่า “ข้าพเจ้า ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะร่วมใจกันต่อต้านสิ่งเสพติดทุกประเภท จะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ ทั้งการเสพ การขาย และการผลิต จะเฝ้าระวังสิงเสพติดในครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ และขอเป็นพลังแผ่นดิน ทำความดีเพื่อสังคม ให้ชุมชนไทยยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติดตลอดไป” และได้นำออกกำลังกายเต้นซุมบ้า โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรชาวรามคำแหง นักศึกษา นักเรียน และประชาชนจำนวนกว่า 3,000 คน ร่วมออกกำลังกายเต้นซุมบ้าอย่างสนุกสนาน

 loading...


โดย NEWs_RU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ส.ค. 61 15:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 90 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 90 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง