ม.ร.เชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์ต้านสิ่งเสพติด และร่วมออกกำลังกาย พร้อมแจกกระเป้าเป้ที่ระลึก

ลบ แก้ไข

ม.ร.เชิญร่วมประกาศเจตนาร

                    รามคำแหงรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยสิ่งเสพติด และร่วมออกกำลังกายเต้น ZUMBA แอโรบิค และบาสโลบ เพื่อเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดี ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เชิญชวนชาวรามคำแหงและเครือข่ายชุมชนต่างๆนำสมาชิกร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองร่วมกิจกรรม พร้อมแจกกระเป๋าเป้เป็นที่ระลึก
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม และคณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. จัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯร่วมใจ ต้านภัยสิ่งเสพติด” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ ม.ร. ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของสิ่งเสพติด และส่งเสิรมให้มีสุขภาพพลานามัยทีดี ตลอดจนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของ ม.ร. ให้เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข
                    สำหรับกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติด” มีบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ และชุมชนในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง เขตประเวศ และพื้นที่ใกล้เคียง มารวมพลังร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านสิ่งเสพติด ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมพ่อขุนฯ โดยเริ่มจัดขบวนและตั้งแถวตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และเมื่อเสร็จพิธีประกาศเจตนารมณ์ ผู้ร่วมกิจกรรมจะร่วมกันออกกำลังกายเต้น ZUMBA แอโรบิค และบาสโลบ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
                    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและต้านภัยสิ่งเสพติด ตามกำหนดเวลาดังกล่าว โดยขอความร่วมมือผู้ร่วมกิจกรรมใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมงาน และมหาวิทยาลัยได้จัดทำกระเป๋าเป้เป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
                    ผู้สนใจแจ้งความจำนงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-7
 
 loading...


โดย NEWs_RU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 ส.ค. 62 11:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 484 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 484 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement