เศรษฐศาสตร์ แม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ รับสมัครนักศึกษาออนไลน์

ลบ แก้ไข

ชื่อหลักสูตร           หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

                                Bachelor of  Economics  Program in Economics

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ 

ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  ประวัติ  พัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  ระบบเศรษฐกิจต่างๆ ที่ดำเนินอยู่ในโลกปัจจุบัน การรู้จักนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค  ตั้งแต่เศรษฐกิจชุมชน  สังคมประเทศจนถึงเศรษฐกิจโลก  ตลอดจนการพัฒนาแนวความคิดให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมโลกยุคไร้พรมแดนและเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge Based Economy) กลุ่มวิชาที่จะศึกษาจะเจาะลึกทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมแลแรงงาน เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ฯลฯ

แนวทางการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ

สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานในกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันการศึกษาที่มีการสอนค้านเศรษฐศาสตร์ รวมไปถึงภาคการเงินการธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเอกชนทั่วไป  ซึ่งตำแหน่งงานทางด้านเศรษฐกร ที่มีความจำเป็นสำหรับงานวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา งานนโยบายและแผน ข้อมูลสถิติและสารสนเทศองค์กร ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จบนพื้นฐานความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

สนใจสมัครออนไลน์ได้แล้วที่

http://www.phrae.mju.ac.th/department/Vichakan/quota/main.asp

หรือดูรายละเอียดสาขาวิชา เพิ่มเติมที่

http://www.phrae.mju.ac.th/faculty/economics/index.html

หรือ hi5 สาขาวิชาที่

http://www.hi5.com/friend/profile/displayProfile.do?userid=235013770

 loading...


โดย werw ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 พ.ย. 51 13:20 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,096 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,096 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement