ทุนรัฐบาลไต้หวัน 2008 The Taiwan Scholarship Program for Thailand Students

ลบ แก้ไข

The Taiwan Scholarship Program for Thailand Students

Post Date2008/3/31

The Taiwan Scholarship Program for Thailand Students
January 25,2008

Introduction

The Scholarship Program of Taiwan (SPOT) is sponsored by the government of Republic of China (Taiwan). The purpose of this program is intended to enhance academic exchange between universities in Thailand and Taiwan.

Types of Scholarships

The scholarships are jointly funded by the Ministry of Education (MOE) and the Ministry of Economic Affairs (MOEA). Total number of scholarships is 11 for the 2008-2009 academic year.

(1). Undergraduate scholarships: A stipend of NT$25,000 (about US$780) per month will be provided for each Thai student who want to pursue undergraduate studies at university/college in Taiwan.
(2). Master and Ph.D. scholarships: A stipend of NT$30,000 (about US$930) per month will be provided for each Thai student who want to pursue master or Ph.D. degrees in Taiwan. MOEA scholarships are o­nly for the fields involving scientific technology (such as physics, chemistry, mathematics, engineering, medicine and agriculture etc.) NSC scholarships are o­nly for Postgraduate programs.

Scholarship stipends will be made available to recipients o­n a monthly basis in care of universities. Recipients will be responsible for registration fees, tuition fee as well as their accommodation, food, round trip airplane ticket, insurance and other miscellaneous expenses.


Duration

The award period for each study program varies as follows:
a. Undergraduate program: maximum 4 years.
b. Master program: maximum 2 years.
c. Doctoral program: maximum 3 years.
d. LEP( Language Enrichment Program: maximum 1 year.

For any combination of these study programs, the length of the total
award for each recipient is a maximum of five years. LEP study must be undertaken in the first year, if it is to be included in the total award period of the recipient’s choosing. Annual award periods are from September 1st through August 31st. If recipients fail to arrive in Taiwan to study during this period, their award status will be cancelled and cannot be extended for another year. If recipients begin studies after the semester/term/quarter starts, their award period will become effective from the month they arrive in Taiwan to matriculate at their individual universities/colleges/Mandarin training centers. Whether beginning in September or later, the LEP award period ends in August although its length may be less than the specified maximum of o­ne year. In terms of the actual award period for o­ne study program, it will begin from the month that recipients arrive in Taiwan to matriculate at their intended educational institutions. All awards will end the month their specified award period is completed.

However, if recipients graduate, drop out, are expelled from institutions, or their scholarships are revoked, whichever comes first, the award will be terminated.

Eligibility
An applicant must meet all of the following criteria:
a. Possess prior excellent academic performance and be of good moral character.
b. Does not hold the Republic of China (Taiwan) nationality.
c. Does not have the status of an overseas Chinese student.
d. Is not currently enrolled at an educational institution in Taiwan, for the same study program that he/she intends to take for a SPOT scholarship.
e. Is not an exchange student in accordance with a cooperation agreement between any university/college and an educational institute in Taiwan at the time of receiving a SPOT scholarship.
f. Is not applying for a study program leading to the same-level
degree as previously undertaken under the SPOT.
g. Has not received SPOT scholarships for a total of 5 or more
years.
h. Has not previously had an award revoked either under the SPOT program or the program “Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship.”
i. Is not a current recipient of a scholarship or subsidy being offered by any o­ne of government or educational institutions in Taiwan.

Those who are undertaking degree programs at international
universities/colleges may be eligible to apply for SPOT awards, if those
degree programs are comparative with the same level of degree programs in Taiwan.

Application and Selection Process

Application: for application receipt, review and selection, applicants must send their completed documents to the Cultural Division, Taipei Economic and Cultural Office in Thailand (TECO).

The application period is from March 1 through March 31, 2008. The application guidelines and forms can be downloaded from website: http://www.roc-taiwan.org/TH

A complete application includes the following materials:

a. A completed application form.
b. Photocopy of passport or Thai ID.
c. Photocopy of the highest-level diploma and a complete grade transcript.
d. Supporting admission application materials (e.g. photocopy of application form and receipt).

only to a Mandarin training centre, but also to the next-stage university/college. The exact academic years that applicants would be enrolled full-time at these two institutions must be clearly specified o­n these documents. The study period for these two programs must not be discontinued. >
e. A copy of application form of taking the Test of Proficiency-Huayu (TOP-huayu). The test will be held o­n April 27, 2008. Please visit http://www.chonghua.or.th for more information.

Applicant must go to website to fill in application forms. Print it and send by certified mail to:
Cultural Division
Taipei Economic and Cultural Office, Empire Tower
20th Fl., 195 S. Sathorn Road, Bangkok 10120

An application form without requested documents is illegitimate, and will not be accepted.

Selection Procedures: Test and interview.
All applicants will be required to take a test. For those who major in science, engineering, business and related fields will be required to take English and Math tests. For those who major in liberal arts, political science and related fields will have English test o­nly. Test will be held o­n Saturday, April 26, 2008. Testing time will notify by mail. The venue is at Dhonburi Rajabhat University, 172 Isaraparp Road, Dhonburi, Bangkok 10600. Tel:02-890-1801.


Re-Applying

Upon completion of a degree program, recipients may re-apply for a SPOT Scholarship to undertake another degree program, by following the rules of the application process as specified above. Each recipient’s total award period cannot exceed 5 years.

Renewal
To review recipients’ award qualifications for the next academic
year, individual universities/colleges will conduct an evaluation
process for the SPOT scholarship renewal by February 28th of each
year.

Suspension and Revocation
(I) Suspension
A. Degree Programs:
If a recipient fails to achieve a specified minimum academic average for a semester, stipends for o­ne month will be suspended in the following semester.
B. LEP Program:
a. Attendance Records:
If a recipient is absent from his/her required Language sessions for 12 or more hours within a single month, stipends for the following month will be suspended.
b. Academic Performance:
If a recipient’s academic average for a study is less than 80 out of 100, stipends for o­ne month will be suspended in the following term/quarter.
c. TOP Mandarin Proficiency Rating (http://cpt.mtc.ntnu.edu.tw/Eng/index.asp):
A o­ne-month-stipend suspension
l will be imposed if a recipient fails to submit to his/her individual Mandarin training center, a photocopy of a TOP (Test of Proficiency---Huayu) certificate with results rated at the basic level or above by July 31st, o­ne month before his/her LEP award period is due.
However, if the recipient succeeds in
l this TOP test during his/her next-stage award period for a degree program, the suspended o­ne-month stipends as stated above will be reimbursed.
Revocation:
A recipient may be permanently disqualified from receiving a SPOT scholarship and the remaining stipends will be cancelled, if o­ne of the following situations arises:
A. Degree Programs:
a. Failure to submit at the time of matriculation for each semester, an Alien Resident Certificate (ARC) with the reason “Study,” o­n the deadlines as specified by his/her university/college.
b. Failure at the evaluation for annual renewal of his/her SPOT scholarship.
c. Failure to submit a photocopy of an acceptable English /Chinese language proficiency certificate, if he/she transfers to a new program of study, for which the other language is to be used for instruction.
d. Dropping out or being expelled from school.
e. In receipt of another scholarship or subsidy, offered by o­ne of Taiwan’s government or educational institutions.
B. LEP Program:
a. Failure to submit at the time of matriculation for each study term/quarter, an Alien Resident Certificate (ARC) with the reason “Study,” o­n the deadlines as specified by his/her Mandarin training center.
b. Failure to achieve an academic average of 80 or above out of 100 for two single consecutive terms/quarters of study, beginning from the second term/quarter after studying in Taiwan.
c. Absence from exams as a result of missing a score for a study term/quarter, with the exception of a serious illness or accident.
d. Dropping out or being expelled from school.
e. In receipt of another scholarship or subsidy, offered by o­ne of Taiwan’s government or educational institutions.

Scholarship Granting
In principle, stipends are granted before the 5th day of each
month, through the universities/colleges/Mandarin training centers
which the recipients attend.

If have any questions, please call 02-6700200 Ext. 322 or 314

Note: In case of discrepancy,” the Introduction To
Scholarship Program of Taiwan” Chinese edition, November 2007, shall prevail.

DownloadAPPLICATION FORM FOR TAIWAN SCHOLARSHIPS

ปกติจะมีข่าวรับสมัครช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคมนะคับ ติดตามข้อมูลที่

Cultural Division,Taipei Economic and Cultural Office,
20th FL., Empire Tower, 195 S. Sathorn Road.
Bangkok, 10120, Thailand
Tel:02-6700200 Ext326.
Fax:02-6700220
Email:tecocult@ji-net.com http://www.taiwanembassy.org/th/mp.asp?mp=232

หรือติดตามข้อมูลกลางจากกระทรวงการศึกษาของไต้หวันที่

http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=6798&CtNode=10632&mp=1

สำหรับการสอบปกติจะสอบเดือนพฤษภาคม มีสอบวิชาคณิต อังกฤษ และวิทยาศาสตร์(ของสายวิทย์) นะคับ

และที่สำคัญมีสอบวัดความรู้ภาษาจีนคับ ที่กำหนดให้ทุกคนต้องสอบ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับต้น ถึงระดับสูง สอบช่วงเดียวกับการสอบทุนล่ะคับ ลองดูรายละเอียดที่

TOP is a foreign language proficiency test for non-native speakers of Chinese. Those who wish to know about their level of Chinese proficiency, or those who want to study, work or do business in Chinese speaking countries are welcome to register for the test.

TOP is administrated in four levels, For Beginners, Basic, Intermediate, and Advanced.

For the Basic, Intermediate and Advanced levels of TOP , each level has three sections, including listening, vocabulary and grammar, and reading . The total number of test items is 120, and the total testing time is 110 minutes.

The For Beginners level of TOP measures both listening and reading skills of non-native Chinese speakers at the beginning level. The first test was administrated in Nov. 2007. The total number of test items is 80, and the total testing time is 80 minutes.

TOP is given in multiple-choice items . Test takers get o­ne point for each correct answer. There is no penalty deduction for the incorrect answer..............................

ในเวป

http://www.sc-top.org.tw/english/eng_index.php

สำหรับขั้นต้นสอบ 80 ข้อ ฟังครึ่งหนึ่ง อ่านครึ่งหนึ่ง ลองสอบในเวปนี้ได้คับ

http://140.122.110.19/moodle/mod/quiz/view.php?id=32

สำหรับที่เราสอบที่เมืองไทย สอบที่สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย คับ

http://www.chonghua.or.th/

อยู่ที่ซอยสะพานคู่

52 Soi Sapan Ku, Rama 4th Road, Toong Mahamek, Bangkok 10120

 loading...


โดย werw ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 พ.ย. 51 12:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 10,573 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 10,573 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง