แบบทดสอบความถนัดการเรียนด้านเศรษฐศาสตร์
คำอธิบาย ให้ท่านตอบคำถามต่อไปนี้ตามความเห็นส่วนตัวของท่าน

1.ถ้าคุณเปิดโทรทัศน์มาพบว่ารายการข่างเกี่ยวกับเศรษฐกิจ คุณจะ.....

A. รีบเปลี่ยนช่องทันที ข่าวอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลย

B. ลองฟังดูหน่อยจะได้ไม่ตกข่าว

c.  ตั้งใจฟังพร้อมกับลองคิดไปตามที่นักข่าวบอก

ลองเข้าไปดูที่

http://nu.bakerymedia.com/chapter.php

โดย werw
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
พิมพ์หน้านี้