LEP

LEP โปรแกรมทุนรัฐบาลไต้หวัน ที่ให้เรียนภาษาก่อน 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนระดับปริญญา สามารถเลืกสมัครได้ตอนสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลไต้หวัน กับสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (TECO) สำหรับของผมเอง เขาให้ทุนเรียนภาษาก่อน 1 ปี เดือนละ 25000 TWD หลังจากนั้นให้ทุนเรียนปริญญาเอกอีก 3 ปี คับสำหรับหลักสูตรที่เรียน เป็นหลักสูตรขั้นต้น 3 หลักสูตรๆละ 3 เดือน ค่าเรียนประมาณ 22000 TWD ต่อหลักสูตร คิดว่าท่านเลือกโปรแกรมนี้ตอนสอบชิงทุนจะดีคับ ได้เตรียมภาษา เพราะที่นี้ใช้ภาษาจีนส่วนใหญ่ และช่วงที่เรียนภาษากสามารถติดต่อ โปรเพรสเซอร์ เพื่อทำงานวิจัย หรือเขียนบทความ หรือ sit in ในวิชา ป.เอก ไปก่อนได้คับ

โดย werw
วันที่ 2 กันยายน 2551
พิมพ์หน้านี้