ศรียาภัย จุดเริ่มต้นของการศึกษา กว่าจะถึงวันนี้


ตราประจำโรงเรียน
เป็นลายกระจังรูปดอกบัว ตรงกลางเป็นวงกลมซ้อนอยู่ 2 วง
วงในเป็นอักษรประดิษฐ์ ชื่อย่อของโรงเรียน คือ ศ.ภ.
วงนอก เป็นคติพจน์ของโรงเรียน ด้านบนเขียนเป็นภาษาบาลีว่า
นสิยา โลกวฑฺฒโน ด้านล่างเป็นคำแปลว่า อย่าพึงเป็นคนรกโลก

 

สีประจำโรงเรียน


เหลือง-แดง
สีเหลือง หมายถึง ธรรมะ
สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญ
สีเหลืองแดง หมายถึง สีสัญลักษณ์ของผู้กล้าหาญที่มีคุณธรรม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นหางนกยูง


ต้นหางนกยูงจะมีดอกสีเหลืองและสีแดงสวยงามมาก

 

คติพจน์
นิสิยา โลกวฑฺฒโน อย่าพึงเป็นคนรกโลก

 

ปรัชญาของโรงเรียน
วิชาเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศ เชิดชูสถาบัน

www.sriyapai.ac.th

โดย werw
วันที่ 11 กันยายน 2551
พิมพ์หน้านี้