สำหรับน้องๆๆที่จะกู้ยืมและกู้รายเก่าของ กยศ คลิกเลยจ้า
          นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยถึงการเตรียมเปิดระบบกู้ยืมเงินออนไลน์หรือ e-Studentloan ว่า “ในขณะนี้ทาง กยศ. ได้ติดตั้งระบบ e-Studentloan เสร็จสมบูรณ์และเชื่อมเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเปิดให้นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการจะขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2551 ที่คาดว่าจะมีจำนวนกว่า 800,000 คน ได้ลงทะเบียนเข้าใช้และบันทึกข้อมูลจริงทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป ในระหว่างนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความพร้อมของระบบเป็นครั้งสุดท้าย กยศ. จึงเปิดให้นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมรายเก่าได้มีโอกาสทดลองใช้ระบบผ่านทางเว็บไซต์ ทาง www2.studentloan.or.th โดยจะไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้จนกว่าจะถึงกำหนดใช้ระบบจริง
             แนวปฏิบัติในการขอกู้ยืมเงิน กยศ. ในปีการศึกษา 2551 กำหนดให้ผู้ขอกู้ยืมรายเก่า (เคยกู้ กยศ.) สามารถเข้าระบบ e-Studentloan ได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม สำหรับผู้ขอกู้ยืมรายใหม่ (ไม่เคยกู้ กยศ.) ให้เข้าระบบได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปตามลำดับ ผู้ขอกู้ยืมต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้แก่ ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีสถานภาพเป็นนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรืออุดมศึกษา วิธีการขอกู้ยืม จะต้องลงทะเบียนขอรหัสผ่านก่อนทาง www.studentloan.or.th แล้วรอผลตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 1 วัน จึงจะสามารถเข้าไปคีย์ข้อมูลในการขอกู้ยืมได้ เมื่อสถานศึกษาได้รับรายชื่อผู้ยื่นขอกู้และจะเรียกสัมภาษณ์ก่อนคัดเลือกและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมผ่านระบบ ซึ่งจะต้องทำสัญญากู้ยืม พร้อมยื่นแบบแสดงค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อไปผ่านระบบอีกครั้ง ทั้งนี้ วงเงินให้กู้ยืม กยศ. สามารถกู้ยืมได้ตั้งแต่ 26,000 – 174,000 บาทต่อปี ขึ้นอยู่กับสาขาและระดับการศึกษา ดังนั้น บรรดาผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อศึกษาต่อ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.studentloan.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-610 4888 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่สถานศึกษาของท่าน” นายธาดา กล่าวในที่สุด
โดย P_nui_so_happy
วันที่ 13 มีนาคม 2551
พิมพ์หน้านี้