เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tanoy
tanoy
 • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
 • จำนวนเรื่อง : 726 เรื่อง
 • ผู้ชม : 12,933,504 ครั้ง
 • ผู้ติดตาม : 145 คน
 • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ลบ แก้ไข

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2551

        ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2551 ประเภทรับตรงเมื่อ  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 ไปแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกแล้ว  จึงให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการ    ดังนี้             
ไฟล์ประกาศ
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2551
 • ให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัว  ในศุกร์วันที่    4 เมษายน 2551  เวลา  08.30 น.-12.00 น       หอประชุมใหญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 • ปฐมนิเทศ   ในวันที่  3 - 5มิถุนายน  2551   หอประชุมใหญ่  
 • ส่วนผู้ที่สมัครที่ยังไม่ได้เดินทางไปสอบคัดเลือก ขอให้ไปติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  ระหว่างวันที่
  11-22 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สาขาการศึกษา (ค.บ. 5 ปี)
สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)
    -  ภาษาอังกฤษ
     -  
ดนตรี
     -  
นาฏศิลป์ศึกษา
     -  
คณิตศาสตร์
     -  
วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
     -  
วิทยาศาสตร์(เคมี)
     -  
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
     -  
สังคมศึกษา
     -  
การศึกษาปฐมวัย
     -  
คอมพิวเตอร์ศึกษา
     -  
พลศึกษา
     -  
ภาษาไทย
-  วิทยาการคอมพิวเตอร์
-  สถิติประยุกต์
-  
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
-  
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(แขนงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
-  
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
-  
เคม
-  
สาธารณสุขศาสตร
-  
วิทยาศาสตร์การกีฬา
-  
เกษตรศาสตร์(การจัดการธุรกิจเกษตร)
-  
เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)
-  
เกษตรศาสตร์(สัตวบาล)
-  
เกษตรศาสตร์(การเกษตรยั่งยืน) 
-  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-  คหกรรมศาสตร์ทั่วไป
-  คณิตศาสตร์
-  
ชีววิทยา
-  
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-  
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง)
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิก)
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
-  เทคโนโลยีเซรามิกส์
-  
เทคโนโลยีเครื่องกล

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 4 ปี)

     -  การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     -  
การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
     -  
การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
     -  
การจัดการทั่วไป

สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ. 2 ปี)

      -  การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
     -  
การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
     -  
การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
     -  
การจัดการทั่วไป

สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 2 ปี)

     -  ภาษาอังกฤษ
     -  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
     -  
รัฐประศาสนศาสตร
     -  
ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)
     -  
พัฒนาชุมชน
     -  
นิเทศศาสตร์(วิทยุและโทรทัศน์)

 

-  เทคโนโลยีการเกษตร
-  สัตวบาล
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
-  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)
-  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
-  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)
-  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีก่อสร้าง)
-  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
-  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(สถาปัตยกรรม) 

สาขานิติศาสตรบัณฑิต ( น.บ. 4 ปี )

    -  นิติศาสตร์

 กระดานข่าว |  สมุดเยี่ยม  | สายตรงผู้อำนวยการ | รวมลิ้งโปรแกรมวิชาต่างๆ | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   ผู้อ่าน (: 2053)

 คลิ๊กเพื่อดูแผนที่ แผนทีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์      ประกาศรับสมัครนนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2551
 ติดต่อเรา : acmsurin@hotmail.com โทรศัพท์ : 044-713729 
 โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 เม.ย. 51 09:42 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 132,784 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 132,784 ครั้ง ตอบ 20 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย บุ๋ม
IP : 125.26.69.***
สายสุนันท์ วันขวัญ (บุ๋ม) เอกบัญชี ปี 1 ขับรถสกุ๊ปปี้สีฟ้า รายงานตัวคะ 08787750**
ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้ที่หวังดี ที่ไม่อยากให้จรรยาบรรณครูเสีย
IP : 203.158.200.***
ครูฝึกสอนเอกนาฏศิลป หรือดนตรี ไม่แน่นใจ
ที่ไปผึกสอน ที่โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
ทำตัวไม่ เหมาะสมที่เป็นครูฝึกสอบ
อาจารย์ควรไปดูแลบ้างนะครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เดช
IP : 183.89.171.***
นักศึกษา หรือผู้ที่ว่างงาน หรืออยากทำงาน ทางบริษัทสปีดวอคร์ มีความประสงค์ ต้องการคนที่จะตรวจงานให้กับทางบริษัท ทำงานติดต่อกัน 2 วัน เดือนละประมาณ 2-3 ครั้ง ค่าแรงเริ่มต้นที่ 300 - 450 บาท ต่อวัน ทำงานที่จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อกลับที่ manit_333@hotmail.com ด่วนนะครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย เกตุสุดา
IP : 118.175.76.***
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบในเดือนไหมคับ
ช่วยบอกด้วย
ลบ แจ้งลบ
โดย หทัยรัตน์
IP : 203.172.139.***
สมัครรับนักศึกษาท ปี54 เมื่อไหร่คะ
ลบ แจ้งลบ
โดย จักริน
IP : 113.53.105.***

5555

 ไป ห้วย กัน เปิด เรียน

 หุหุหุ

 ครายไปด้วย กด1  เด้อ

^^

ลบ แจ้งลบ
โดย เพชร
IP : 61.90.104.***
คิดถึงพองเพื่อน รปศ46จัง
ลบ แจ้งลบ
โดย วีรยา
IP : 125.26.112.***
จะดูรายชื่อสอบวันที่ 7 พ.ค.52 ดูรายชื่อผู้ที่สอบได้ตรงไหน ฮือๆ หาไม่เจอ
ลบ แจ้งลบ
โดย วีรยา
IP : 125.26.112.***
จะหาผลการสอบ สอบวันที่ 7 พ.ค.52 จะดูรายชื่อตรงไหนหาอย่างไรก็หาไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองสอบผ่านหรือเปล่าจะได้เรียนหรือเปล่า แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ปีจบ  อยากดูรายชื่อจังเลย
ลบ แจ้งลบ
โดย nrtnangnong4615@thaimail.com
IP : 125.26.69.***

เมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2552ซะที รอจนเหนื่อยแล้วง่ะ  ว้าแย่จัง

ลบ แจ้งลบ
โดย vaninla-401@hotmail.com
IP : 125.26.69.***

อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะเปิดรับนักศึกษา  ปีการศึกษา 2552 สักที

อยากสมัครมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ลบ แจ้งลบ
โดย sailom_dokya@hotmail.com
IP : 124.120.43.***
ไม่เปิดสาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วเหรอคะ
ลบ แจ้งลบ
โดย dakdeetee_narak@hotmail.com
IP : 119.42.83.***

เค้าเปิดรับสมัรวันไหนครับ

 ผมอยากไปเรียนแล้วอ่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย piyanan_por@hotmail.com
IP : 222.123.222.***
ลบ แจ้งลบ
โดย -*-
IP : 58.147.61.***

ปีการศึกษา 2552 เปิดสมัครวันไหน ค่ะ ตอบด้วยย

ลบ แจ้งลบ
โดย jj99_963@hotmail.com
IP : 203.172.219.***
ลบ แจ้งลบ
โดย ป้อม
IP : 202.149.25.***
เมื่อไหร่จะเปิดภาคพิเศษสะที เสาร์+อาทิตย์
ลบ แจ้งลบ
โดย jalatda@thaimail.com
IP : 115.67.244.***
เปิดรับสมัครภาคสมทบวันใหนครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย จิราภรณ์
IP : 118.174.35.***

เมื่อไหร่ราชภัฏสุรินทร์จะเปิดรับสมัครนักศึกษาซะที อยากรู้มักมาก

จาไปเรียนอ่ะ

ลบ แจ้งลบ
โดย www.urank.info/rank.php
IP : 117.47.151.***
- คณะไหนน่าเรียน ? - อยากเรียนนิติฯ แล้วจะเลือก ม.ไหนดี ? - ค่าเทอมแพง จะคุ้มค่าไหม ? - เรียนจบแล้ว จะหางานได้ไหม ? ทุกคำถาม มีคำตอบที่นี่ สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย ( www.urank.info/rank.php )

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ