เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tanoy
tanoy
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 726 เรื่อง
  • ผู้ชม : 12,931,883 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 145 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนวัฒนธรรมท้องถิ่น ในโลกยุคข่าวสารข้อมูล

ลบ แก้ไข

 วัฒนธรรมท้องถิ่น

ในโลกยุคข่าวสารข้อมูล

(Information Technology)

สังคมโลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งข่าวสารข้อมูล (Information Technology)    โลกอินเตอร์เน็ตกำลังสร้างคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่มวลมนุษย์ชาติ ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล อนาคตอันใกล้จะไม่มีโทรเลข โทรสาร การแสวงหาความรู้ศาสตร์ต่างๆมากมากมาย จะไม่ปิดกั้นโอกาสแก่ผู้ใฝ่รู้อีกต่อไป ห้องสมุดมหึมาจะช่วยให้การค้นคว้าหาความรู้จะไม่เป็นสิ่งลี้ลับอีกต่อไป ไม่ว่าเป็นด้าน กีฬา บันเทิง ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ กฎหมาย วิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ ฯลฯ

แน่นอนที่สุดโลกยุคข่าวสารข้อมูล ได้สร้างประโยชน์มากมายแก่มวลมนุษยชาติ แต่ทุกสรรพสิ่งของปรากฏการณ์ ย่อมที่จะตอบสนองต่อสรรพสิ่งเป็นสองด้านที่ตรงกันข้ามกัน เมื่อมีด้านดีย่อมมีด้านเสีย มีสร้างสรรค์ย่อมมีทำลาย เนื่องจากโลกของอินเตอร์เนต เป็นข่าวสารข้อมูลที่ไม่มีขอบเขตปริมณฑล และไม่มีใครสามารถเข้าควบคุมกำกับดูแลได้ 

ความหลากหลายของข้อมูลข่าวสาร กำลังจะเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการทำลายสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น หากไม่มีการเตรียมการที่จะป้องกันไว้แต่เนิ่นๆ ท่านลองจินตนาการภาพโลกอนาคตในอีก ๒๐-๕๐ ปีข้างหน้ารุ่นลูกรุ่นหลานเหลนของเรา สมมุติว่าครอบครัวหนึ่งมีสี่คน พ่อ แม่ และลูกอีก ๒ คน แต่ละคนต่างให้ความสนใจ ความรู้ที่แตกต่างกัน เช่น พ่อสนใจเรื่องการเมือง แม่สนใจเรื่องสุขภาพ ลูกคนโตสนใจในเรื่องของกีฬา ลูกคนเล็กสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

โลกของอินเตอร์เนต จะสนองตอบความต้องการของพวกเขา อย่างไร้ขอบเขตจำกัด สังคมเล็กๆในครอบครัวพวกเขาจะอยู่กันอย่างไร บนโต๊ะอาหารขณะที่คุณพ่อมีข่าวเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นทางการเมืองโลก นำมาบอกเล่าในโต๊ะอาหาร ลูกคนเล็กอยากคุยเรื่องของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ถามว่าการสนทนาของพวกเขาบนโต๊ะอาหารจะเป็นอย่างไร ในเมื่อสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต่างอัดแน่นไปด้วยความรู้ ความสนใจ ออกไปคนละด้านคนละแนว วงสนทนาคงจะออกมาในรูปของการเป่าปี่ให้ควายฟัง มากกว่าการสนทนาอย่างมีความสุขแบบครอบครัว 

หลังจากนั้นต่างคนก็ต่างเข้าไป หาเพื่อนคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในโลกของอินเตอร์เนต ที่มีแต่เพื่อนที่รู้ใจซึ่งมีอยู่มากมายจากทั่วทุกมุมของโลก ได้ทั้งความรู้ ความสุขมากกว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนในครอบครัว  ที่ต่างคนต่างมีความรู้ ความเข้าใจ ของแต่ละคนที่แตกต่างกัน ในที่สุดโลกของอินเตอร์เนตก็จะค่อยๆดึงพวกเขา แยกห่างออกจากกัน ความเคารพรัก ความสัมพันธ์ลักษณะเครือญาติ พี่น้อง แบบสังคมวัฒนธรรมในอดีตจะค่อยๆหายไป

เมื่อความรักความสัมพันธ์ในลักษณะครอบครัว เครือญาติ ซึ่งเป็นความสามัคคีหน่วยย่อยที่สุดของสังคมค่อยๆหายไป ความแตกแยกทางความคิดที่เกิดขึ้นในครอบครัว แม้จะไม่ใช่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่กลับเป็นการก่อกำเนิดรากเหง้าที่แตกแยกความสามัคคีในสังคมระดับท้องถิ่น กิจกรรมวิถีการดำเนินชีวิตที่ท่องไปในโลกของอินเตอร์เนต นับวันก็ยิ่งห่างไกลออกไปจากสังคมในท้องถิ่นมากขึ้นเรื่อยๆ   สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบดั้งเดิม จะถูกดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นสิ่งที่หล้าสมัยไร้คุณค่า  

การให้ความเคารพต่อผู้เฒ่าผู้แก่ที่ฝังรากลึกในสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น เด็กจะต้องให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ ดังปรัชญาเอเชียที่ยึดถือกันมานาน “ สรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง” สัจจธรรม “ เกิด แก่ เจ็บ ตาย “ เป็นสิ่งที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่พ้น วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ พ่อแม่เลี้ยงอบรมดูแลลูก เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชราภาพ ลูกๆก็จะดูแลพ่อแม่ เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอด จากการสรุปบทเรียนผ่านมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากอารยธรรมตะวันออก จะค่อยๆคลายความศักดิ์สิทธิไป การดูแลให้ความเคารพรักผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ แบบวัฒนธรรมท้องถิ่นดั้งเดิม จะถูกลืมเลือนไปจากมโนภาพของอนุชนรุ่นใหม่

ในโลกสังคมยุคข่าวสารข้อมูล (Information Technology) พวกเขากำลังถูกออกแบบให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ มนุษย์ที่ขาดรากเหง้า ไม่มีชาติกำเนิด ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง และไม่เชื่อมั่นต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ ดังเช่นคำโบราณที่กล่าวเปรียบเปรยไว้ว่า คนที่ขาดจริยธรรม และวัฒนธรรมเป็นคนที่ “เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่”

.

อนาคตพวกเขาจะรับเอาศาสตร์ต่างๆ วัฒนธรรมต่างๆ ที่มีอยู่หลากหลายในโลกของอินเตอร์เน็ต หากไม่มีความคิดเป็นของตนเอง ไม่รู้จักแยกแยะ ถูกผิด ดี ชั่ว เพราะจะถูกดูดกลืนจากสิ่งที่เรียกว่า “ทันสมัย สมัยใหม่” ที่หลั่งไหลเข้ามากับโลกของอินเตอร์เน็ต ความคิดที่จะศึกษาศาสตร์ใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ๆ จะมีอิทธิพลเหนือกว่าความคิดในการที่จะศึกษา วิถีการดำเนินชีวิตรูปแบบภูมิปัญญา วัฒนธรรม และอารยธรรม ประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ฯลฯ 

            จากที่กล่าวมาข้างต้น ใช่ว่าจะเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเกินจริง แต่หวังให้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฝากไว้เป็นแง่คิดสำหรับพวกเราในยุคปัจจุบัน ซึ่งยืนอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนของยุคสมัย อย่างน้อยก็เพื่อที่จะช่วยกันคิด ช่วยกันสร้างสรรค์อนาคต

.

             เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน ไม่ให้อนุชนรุ่นหลังของเราต้องกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ ที่ไร้รากเหง้าแห่งอารยธรรม ลองพิจารณาว่า หากสังคมในครอบครัวขาดสิ่งยึดเหนี่ยวที่ยืนอยู่บนรากฐานเดียวกัน แต่กลับมีความหลากหลายในวิธีคิดวิธีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

 .        

           ความสามัคคีถนอมรักในสถาบันครอบครัวย่อมขาดพลัง  และส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณความรักในบรรพบุรุษ ท้องถิ่น และประเทศชาติ การปูพื้นฐานปลูกฝังรากฐานทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตแห่งอารยธรรมท้องถิ่น จะเป็นการเชื่อมโยงอนุชนรุ่นหลังให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าพวกเขากำเนิดมาในสังคมที่มีประวัติศาสตร์ สืบทอดทางอารยะธรรมมายาวนาน มีเกียรติ ศักดิ์ศรี มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปลูกสร้างถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ 

.

         และรอการสืบสานอารยธรรมอย่างสร้างสรรค์จากพวกเขา ที่จะต้องแบกรับภารกิจอันศักดิ์สิทธิทางประวัติศาสตร์นี้ ก็จะทำให้สังคมของเรา อนุชนของเราสามารถยืนอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ยุคแห่งข่าวสารข้อมูล (Information Technology) ได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

นำมาจาก http://mr2chang.igetweb.com/index.php?mo=3&art=8397

 โดย tanoy ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 เม.ย. 51 10:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 29,236 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 29,236 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ