ไทยขาดบุคลากรโลจิสติกส์ปี51-54ต้องการสูงถึง1.5 แสนคน

ลบ แก้ไข

 

ดร.สิริอร เศรษฐมานิต อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เป็นจำนวนมากมาก เนื่องจากประเทศไทยมีการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติใน เรื่องปริมาณความต้องการกำลังพลด้านโลจิสติกส์ในภาคการผลิตช่วงปี 2551-2554 พบว่า ปัจจุบันมีกำลังคนทางด้านโลจิสติกส์ จำนวน  1,431,902 คน และต้องการแรงงานใหม่ทางด้านโลจิสติกส์อีกจำนวน 159,100 คน รวมในช่วง 4 ปีนี้ ต้องการใช้บุคลากรทางโลจิสติกส์ จำนวนทั้งหมด 1,591,002 คน

 "จุฬาฯ ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์โดยปริญญาตรีอยู่ในคณะพาณิชย์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ตกปีละ 30-50 คน ปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสห สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ปีละ 20 คนและปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ปีละ 5 คน รวมแล้วผลิตได้ปีละไม่ถึง 100 คน" ดร.สิริอรกล่าว 

 ดร.สิริอรกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งให้นิสิตมีความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ โดยทางด้านปฏิบัตินั้นให้นิสิตได้ไปฝึกงาน ดูงานตามสถานประกอบการด้านโลจิสติกส์จริงๆ เช่น บริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย รวมทั้งเชิญผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์มาบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่นิสิตอีกด้วย

 นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ กล่าวว่า บริษัทจัดโครงการเปิดบ้าน "ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมนเนจเมนท์" ขึ้น จัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เยี่ยมชมคลังสินค้า และระบบเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่นิสิต นักศึกษาสถาบันที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งจะจัดอบรมนิสิตชั้นปีที่ 3-4 คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 60 คน เป็นกลุ่มแรกในวันที่พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายนนี้
 
 "เมื่อทางบริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ จัดอบรมให้นิสิตชั้นปีที่ 3-4 คณะพาณิชย์และการบัญชี   จุฬาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นบริษัทจะจัดอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม นี้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร.0-2681-8700" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ทริพเพิลไอ โลจิสติกส์ กล่าว

ที่มา  http://www.unigang.com/Article/793

 loading...


โดย pepo679 ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 5 ธ.ค. 52 01:10 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,401 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,401 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement