เรียนป.ตรีทางอินเตอร์เน็ตจบใน1-3ปี

ลบ แก้ไข

เปิดโอกาสทางการศึกษา สำหรับคนทำงาน คนที่ศึกษาจากที่อื่นมาก่อน และผู้ขวนขวาย สามารถสำเร็จการศึกษาได้ 1-3 ปี (ขึ้นกับการเทียบโอน) ผู้สมัครจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็น และมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เรียนจากที่บ้าน ที่ทำงาน ร้านเน็ต

วิธีการเรียน

 

ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง

 • แต่ละสัปดาห์ ให้นักศึกษา log-in แล้ว คลิกเมนู "วิชาเรียน" ให้คลิกวิชาที่ต้องการเรียน เพื่อศึกษาได้เอง
 • นักศึกษาจะต้องแบ่งเวลาในการศึกษาแต่ละวิชา เพื่อเตรียมตัวสอบ
 • โปรแกรมที่ใช้ในการศึกษาบทเรียน

แบบทดสอบ

 • หากศึกษาบทเรียนใด แล้วมีการกำหนดให้ทำแบบทดสอบ ขอให้นักศึกษาทำส่ง
 • นอกจากจะได้เป็นการทบทวนการเรียนแล้ว ยังมีคะแนนเก็บให้ด้วย
 • รอตรวจผลการทดสอบในเมนู "วิชาเรียน"

พบอาจารย์ผู้สอน

 • เข้าพบอาจารย์ผู้สอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามเวลาที่ปรากฎในเมนู "วิชาเรียน"
 • นักศึกษาจะได้ฟังการติวสรุป ร่วมกิจกรรม และตอบข้อซักถาม
 • นักศึกษาต้องใช้โปรแกรม Camfrog ในการเข้าพบอาจารย์ โดยคลิก "เข้าร่วม" และกรอกรหัสห้องเรียนลงไปในชื่อห้องสนทนา
 • หากไม่สามารถเข้าพบอาจารย์ได้ ให้สอบถามข้อสงสัยในวิชาเรียน โดยส่งไปที่อีเมล์ของอาจารย์
 • ติดขัดเข้าไม่ได้ สอบถาม อ.ที่ปรึกษา

เตรียมตัวเข้าสอบ

 • แจ้งยืนยันการชำระค่าเรียนโดยไปที่เมนู "ค่าเรียน"
 • นำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการชำระเงินไปแสดงในวันสอบ
  หลักสูตร

  หลักสูตรการเรียนระบบอินเทอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการศึกษาต่อปริญญาตรี ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่ หรือเวลา ขอเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับผู้มีไลฟ์สไตล์ของตนเอง เรียนไปพร้อมการดำเนินชีวิตอื่น อย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้คนทำงาน ผู้มีภารกิจรัดตัว ผู้มีข้อจำกัดส่วนตัว สามารถเรียนต่อได้ จากสภาพแวดล้อมตนเอง

  หลักสูตรที่เปิดสอน

  สถานที่เรียน

  • บ้าน
  • ที่ทำงาน
  • ร้านอินเทอร์เน็ต

  วิธีการเรียน

  • ศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง (มีให้ดาวน์โหลด)
  • ทำแบบทดสอบเก็บคะแนน (หากต้องการ)
  • เข้ารับการติวสดทุกสัปดาห์ผ่านอินเทอร์เน็ต (หากต้องการ)
  • เข้าสอบไล่ ณ.ศูนย์สอบของวิทยาลัย

  ระยะเวลาเรียน

  • จบได้ภายใน 1-3 ปี ขึ้นกับการสอบผ่าน และเทียบโอน

  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

  • วิชาละ 3,600 บาท (ชำระพร้อมกันตั้งแต่ 3 วิชาขึ้นไป มีส่วนลด)
  • ไม่มีค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา
  • ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 154,800 บาท ขึ้นกับการเทียบโอน และวิธีการชำระเงิน
  • กู้ กยศ.ได้ (อายุไม่เกิน 39 ปี รายได้รวมบิดามารดาไม่เกิน 200,000 บาท)

  การสมัครเรียน

  • เปิดรับสมัครปีละ 5 ครั้ง
  • ผู้สมัครเรียนต้องสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยขอรับ "รหัสการสมัคร" จากตัวแทนรับสมัครในแต่ละจังหวัด ดูรายละเอียดที่นี่
  • ผู้สมัครที่ต้องการขอกู้ กยศ. ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พค.52 ยื่นก่อนพิจารณาก่อน

  การเทียบโอน

  • ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอน ต้องสมัครเป็นนักศึกษาก่อน
  • ผู้ที่จบตั้งแต่ ปวส. อนุปริญญา ขึ้นไป หรือผู้ที่เคยศึกษาปริญญาตรีแต่ไม่จบ ขอเทียบโอนวิชาที่เคยศึกษาจากสถาบันเดิมได้
  • ผู้มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ขอเทียบโอนประสบการณ์ได้
  • นักศึกษาที่มีความพร้อม สามารถขอสอบเทียบโอนวิชาพื้นฐานได้

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
  • ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
  • ไม่จำกัดอายุ

  ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา

  • หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการรับรองมาตรฐาน สกอ.
  • มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตร สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ

  สมัครเรียนที่นี่

   

   

   

  Copyright© 2008-9 by Besharoe. หน้าแรก | ติตด่อ | จำนวนผู้ออนไลน์ 56 คน
 

 โดย คนน่าเลิฟ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 เม.ย. 52 12:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 108,926 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 108,926 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย asbot1 asbot1
IP : 114.109.100.***
เราเคยเรียนออนไลน์หลายอันอ่ะ ติวเตอร์พอยด์กะคลิ๊ก ก็เคยเรียน เเต่เราชอบของ www.land2learn.com ที่สุด เพราะมีทุกวิชา และครูสอนรู้เรื่องไม่เบื่ออ่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย peerapol
IP : 58.8.97.***

ทางเลือกใหม่ของการศึกษาไทยในยุคไอที ขยายโอกาสทางการศึกษา มีอิสระแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน ก็สามารถเรียนได้ตลอดเวลา สร้างนวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Web Conference โดยได้รับความร่วมมือระหว่างไทยอินเตอร์เน็ตคลาส กับ สถาบันเอกชน ชั้นนำ ได้แก่ สถาบันรัชต์ภาคย์ (ชื่อเดิมวิทยาลัยรัชต์ภาคย์)
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบศึกษาทางไกล เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Web Conference) 2 หลักสูตร ได้แก่
1. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 3 สาขาวิชา ได้แก่ การบัญชี การตลาด การจัดการทั่วไป
2. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 1 สาขาวิชา ได้แก่ การจัดการภาครัฐและเอกชน

หมายเหตุ : ปริญญาตรี  129 หน่วยกิต จบภายใน 1-3 ปี ทุกหลักสูตรผ่านการรับรองจาก สกอ. ก.พ. และ ก.ค. แล้ว ปริญญาที่ได้รับเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยรัฐทุกประการ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพีรพล  ไทยทอง โทรศัพท์ : 080-6613299
e-mail : khundit@hotmail.com

 

ลบ แจ้งลบ
โดย peerapol
IP : 58.8.97.***
 
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพีรพล  ไทยทอง โทรศัพท์ : 080-6613299
e-mail : khundit@hotmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย ศิริกัลยา
IP : 124.122.34.***
ทำไมเข้าสมัครเรียนกับดูหลักสูตรการเรียนไม่ได้เลย

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ