นาย วีรัตน์ จุลเจริญดุลย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลธรรมศาลา ยิ่งใหญ่ กว่า ทุกปี !! VS งานปิดทองฝังลูกนิมิต มีวันที่ 20-31 มกราคม 2555 วัดตั้งอยู่ที่ ต.ธรรมศาลา งานประจำปี งานวัด งานบุญ

ลบ แก้ไข

งานปิดทองฝังลูกนิมิต มีวันที่ 20-31 มกราคม 2555

วัดตั้งอยู่ที่ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม งานมี 12 วัน 12 คืน

มหรสพชมฟรี แจกวัตถุมงคลตลอดงาน การคมาคมสะดวก วัดอยู่ข้างทาง
วิ่งถนนสายเพชรเกษม-นครปฐม โทร 034-395101
หลวงพ่อน้อย อินทสโร วัดธรรมศาลา นครปฐม
ประวัติธรรมศาลา

       
   
งานปิดทองฝังลูกนิมิต มีวันที่ 20-31 มกราคม 2555

วัดตั้งอยู่ที่ ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม งานมี 12 วัน 12 คืน
มหรสพชมฟรี แจกวัตถุมงคลตลอดงาน การคมาคมสะดวก วัดอยู่ข้างทาง
วิ่งถนนสายเพชรเกษม-นครปฐม โทร 034-395101
หลวงพ่อน้อย อินทสโร วัดธรรมศาลา นครปฐม
ประวัติธรรมศาลา 

ปัจจุบันวัดธรรมศาลามีเนื้อที่ตามโฉนดประมาณ 61 ไร่เศษตั้งอยู่เลขที่4 หมู่ที่7 ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

มีสิ่งสำคัญหลายอย่าง คือ วิหารเก่า, โบสถ์, เนินถ้ำ และลิง
วัดธรรมศาลามีตำนานเกี่ยวกับพระยากงพระยาพาน คือ
พระยาพานได้ครองเมืองศรีวิชัย
จึงทรงวิตกว่าการที่พระองค์ทำปิตุฆาตพระราชบิดากับยายหอมจะได้รับสนอง
กรรมอย่างหนักอันจะเกิดขึ้นแก่พระองค์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และกาลสิ้นชีวิตไป
และได้สำนึกในบาปบุญคุณโทษของตนที่ทำไว้


จึงได้โปรดให้ประชุมพระอรหันต์และพระสงฆ์จากอารามต่างๆ
ได้ปลูกสร้างโรงธรรมขนาดใหญ่ไว้ใกล้เนินหรือถ้ำเพื่อใช้เป็นที่ประชุมสงฆ์
และอุทิศโรงธรรมเป็นที่สำหรับพระสงฆ์ไว้แสดงธรรม
เพื่อให้กรรมที่ได้รับเบาบางลง จึงได้เรียกชื่อ "ธรรมศาลา" มาทุกวันนี้
ข้อมูลประวัติ
เกิด วันที่ 12 พฤษภาคม 2426 เวลา 04.00 น.


เป็นบุตรของ นายแสง นางอ่อน
บรรพชา เป็นสามเณรอยู่กับ หลวงพ่อชา วัดสามกระบือเผือก
อุปสมบท อายุ 20 ปี ตรงกับวันที่ 28 พฤษภาคม 2446 ณ วัดธรรมศาลา
มรณภาพ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2513 เวลาประมาณ 18.34 น.
รวมสิริอายุ 83 ปี 67 พรรษา
วัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม
คือ เหรียญหล่อหน้าเสือ รุ่นแรก สร้างประมาณปี 2497-2498


 


ส่วนครั้งที่สองและสาม ด้านหลังใต้ยันต์ปลายเหรียญมีเลขไทยปรากฎอยู่ ความคมชัดจะไม่เหมือนกัน
เหรียญหล่อคอน้ำเต้า สร้างปี 2497-2498
มีหลายรุ่นหลายเนื้อเช่นกันกับเหรียญหล่อหน้าเสือ
นอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลายชนิด คือ เหรียญ พระเนื้อผง และเครื่องรางอื่น ๆ

ท่านพระครูภาวนา กิตติคุณ (หลวงพ่อน้อย)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ชาติกำเนิด
ท่านพระครูภาวนา กิตติคุณ มีนามเดิมว่า "น้อย" มีนามฉายาว่า "อินทสโร"
เกิด
ที่บ้านหนองอ้อ ตำบลธรรมศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เมื่อ ปีมะแม
ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2426 เวลา 04.00 น. ซึ่งตรงกับรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตามดวงชะตาในแผ่นเงินที่เก็บเป็นประวัติ ณ วัดธรรมศาลา ปรากฏดังนี้
ปี
มะแม เบญจศก ปริติมาสวารอธิถสุรทิน จุลศักราช 1245วันที่ 12 พฤษภาคม
พุทธศักราช 2426 เวลา 04.00 น. พระลักษณาสถิต ราศรีเมษฤกษ์ที่ 7 - นาฑีฤกษ์
52 มีนามว่าเพ็ชฒฤกษ์ จันทร์องศา 14 ลัคนา 37 พุทธรักษา ธัมมรักษา
สังฆรักษา บิดารักษา พระอินทร์รักษา พระ…รักษา พระพรหมรักษา เทวดารักษา
มารดารักษา "พระอาจารย์น้อย"


หลวงพ่อน้อย มีโยมบิดา
ชื่อแสงโยมมารดาชื่อ อ่อน โยมพี่เป็นหญิง ชื่อ ปู๋ ซึ่งแต่ละท่านได้ถึงแก่
อนิจกรรมมานาแล้ว ตามที่สืบทราบมาได้ญาติคนสุดท้าย
ของหลวงพ่อที่ยังอยู่บ้านหนองอ้อ คือ นายเอม มีศักดิ์เป็นหลาน
ตามความ
นิยมในประเพณี ของไทยแต่โบราณ วัดไม่เป็นที่พึ่งทางใจอย่างเดียว
วัดเปรียบเสมือนเป็นโรงพยาบาลของชาวบ้าน
ใครเป็นโรคอะไรเดือดร้อนก็ต้องวิ่งไปหาพระที่วัดช่วยเป่ารักษาด้วยเวทย์มนต์
หายกันมาส่วนมาก วัดเปรียบเสมือนโรงเรียน
เด็กที่อยู่ใกล้วัดไหนก็มักจะไปเรียนหนังสือกันตามวัดมีพระเป็นครูวัดเป็น
สถานที่ให้ความรู้ แก่ลูกหลานชาวบ้านมาก
พร้อมกันนั้นชาวบ้านก็ช่วยเหลือถวายปัจจัย 4
แก่พระและช่วยสร้างถาวรวัตถุให้เป็นบางครั้งบางคราวจึงพูดกันเป็นบทเป็นกลอน
ติดปากว่า

วัดจะดี มีสถาน เพราะบ้านช่วย
บ้านจะสวย เพราะมีวัด ดัดนิสัย
บ้านกับวัด ผลัดกันช่วย ยิ่งอวยชัย
ถ้าขัดกัน ก็บรรลัย ทั้งสองทาง
ดัง
นั้นในสมัยที่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่ในเยาว์วัยโยมบิดาได้นำหลวงพ่อไปฝากไว้กับ
ท่านพระครู ปริมานุรักษ์ (นวม) เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลาในยุคนั้นเพื่อการศึกษา
เล่าเรียนและรับการอบรม ตามความนิยมในประเพณีของไทยแต่โบราณ
การศึกษาและการบรรพชาอุปสมบท

IPB Image
ท่านพระครูภาวนา กิตติคุณ
เมื่อ
หลวงพ่อได้ศึกษาเล่าเรียนและได้รับการอบรมจากท่านพระครูปริมานุ
รักษ์(นวม)เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา จนมีความรู้
ความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาไทยกับภาษาขอมได้
พอหลวงพ่อมีอายุได้ 15
ปี โยมบิดาได้นำไปฝากไว้กับท่านพระอธิการ "ชา" เจ้าอาวาสวัดสามกระบือเผือก
เพื่อการศึกษาต่อ เรียนอักขระสมัยภาษาขอม ภาษาไทย
ได้ดีและเขียนอ่านได้อย่างแตกฉานจนพระอธิการชา เจ้าอาวาส วัดสามกระบือเผือก
เป็นที่ชอบอกชอบใจในตัวหลวงพ่อ
จากนั้นจึงได้ บรรพชาเป็นสามเณร
ในระหว่างที่เป็นสามเณรนี้ได้ไปมาหาสู่ระหว่างวัดสามกระบือเผือกกับวัดธรรม
ศาลา เป็นประจำจวบจนกระทั่งโยมบิดาและโยมมารดาถึงวัยชรามีโรคภัยเบียดเบียน
หลวงพ่อจึงได้สึกจากสามเณร มาช่วยเหลือบิดามารดา
ในการประกอบอาชีพด้วยความกตัญญูกตเวที ณ บ้านหนองอ้อ อันเป็นภูมิลำเนาเดิม
เมื่อ
ท่านมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ จึงได้อุปสมบท ณ วัดธรรมศาลา เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2446 มีพะอธิการทองวัดลมุด อำเภอนครชัยศรีเป็นพระอุปัชฌายะ
พรครูปริมานุรักษ์ (นวม) เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา
เป็นพระกัมมวาจาจารย์และพระสมุห์แสง วัดใหม่ อำเภอนครชัยศรี
เป็นพระอนุสาวนาจารย์ มีนามฉายาว่า "อินทสโร"
นับแต่หลวงพ่ออุปสมบทแล้ว
ก็ปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด
มีความสมใจศึกษาทางด้านวิปัสสนาธุระสมถะและไสยเวทย์
ท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเบื้องต้น จากอาจารย์หลายองค์ได้แก่
พระอธิการทอง วัดลมุด พระครูปริมานนุรักษ์(นวม) พระครูทักษินานุกิจ (แจ้ง)
พระสมุห์ แสงวัดใหม่ รวมทั้งอาจารย์ อู๊ด ที่เป็นฆราวาสรวมอยู่ด้วย
โดยอาศัยที่หลวงพ่อ มีความรู้ภาษาขอมมาแต่เดิมและมีสมาธิมั่งคงแน่วแน่
จึงให้การศึกษาทางพุทธาคม ของท่านเป็นได้ความรวดเร็ว
ร่ำเรียนวิชาชนิดไหนก็สำเร็จไปทุกอย่าง
อุปนิสัยและบุคลิกของหลวงพ่อ
อุปนิสัย
ของหลวงพ่อ ท่านสงบเงียบ มีความเคร่งขรึมและสำรวมอยู่เป็นเนืองนิจ
ไม่ชอบแสดงออกให้ผู้ใดได้ทราบว่า
หลวงพ่อนั้นมีดีอย่างไรจึงไม่มีผู้ใดทราบรายละเอียดเท่าที่รู้ๆ
กันนั้นก็ในหมู่ลูกศิษย์ เป็นสิ่งที่ปรากฏการณ์มาภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การละโลภะ โมหะ โหสะ ทั้งมวล
หลวงพ่อมุ่งแต่ประกอบความเจริญให้กับผู้อื่นและส่วนรวม
เคร่งครัดในศีลในธรรม
และประกอบด้วยความมั่งคงในพรหมจรรย์อันเป็นจริยาวัตรเป็นที่ประจักษ์แต่ผู้
พบเห็นนี้ ย่อมเป็นสิ่งที่แสดงว่า
หลวงพ่อแก่กล้าในญาณสมาบัตินั้นเป็น
ที่เชื่อถือกันอยู่ทั่วไปว่า
มีความแก่กล้าทันตามวัยวุฒิของหลวงพ่อในทางวิปัสสนาธุระมามากพอสมควร
ดังปรากฏจากสิ่งแสดงออกหลายประการ
อันได้แก่วาจาศักดิ์สิทธิ์จนเป็นที่เลื่องลือ
การแผ่เมตตาด้วยสื่อสัมพันธ์ทางกระแสจิตจนทำให้สัตว์ป่า
คือวานรที่มาอาศัยอยู่มีความเชื่องและเข้าใจประหนึ่งเป็นศิษย์ที่รู้ภาษาของ
หลวงพ่อด้วย รวมทั้ง นก กา ไก่
ที่มาอาศัยอยู่ในวัดหลวงพ่อให้ความคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายในขอบเขตของวัดจน
ไม่อาจมีผู้ใดมาทำอันตรายได้
ดังปรากฏมีนักเลงปืนมือฉมังมาลองยิงนกในวัดอยู่เนืองๆ
โดยไม่ปรากฏว่าผู้ใดได้นกไปแม้แต่ตัวเดียวข่าวนี้ได้รำลือออกไปจากลูกศิษย์
จนเป็นที่ทราบกันอยู่ทั่วไป
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นและในระยะหลังบ้างจึงทำให้ลูกศิษย์ได้เข้าใจหลวงพ่อ
เกี่ยวกับกฤตยาคมมากขึ้น
IPB Image
บุคลิกของหลวงพ่อ
โดยปกติหลวงพ่อมีร่างเล็ก แกร่งแข็งแรง มีกิริยากระฉับกระเฉง
ไม่อืดอาดเช่นผู้ชราบางคน มีความเมตตาต่อบุคคลและสัตว์ทั้งหมดอยู่ตลอดเวลา
และเคร่งครัดต่อกิริยาบทของหลวงพ่อ
จะปรากฏให้ผู้อื่นได้เห็นอยู่ตลอดเวลาในกิริยาสำรวมนี้
นอกจากนี้
หลวงพ่อท่านยังมีความนักน้อยยึดสันโดษมีความพอใจต่อสิ่งที่มีอยู่โดยแท้จริง
ปราศจากความต้องการและความสุขสบายส่วนตัว
แม้ในเรื่องการสร้างกุฎิให้หลวงพ่อก็เช่นกัน ลูกศิษย์ทั้งหลาย
ต่างเห็นว่าหลวงพ่อท่านจำวัดในห้องเล็กๆ ทึบ อบอวล
เกรงว่าจะไม่เหมาะสมกับวัยชราของท่าน
จึงมีความปรารถนาร่วมกันที่จะสร้างกุฏิให้หลวงพ่อใหม่
เพื่อบังเกิดความสะดวกสบายตามสังขารอันควรจะเป็นไป
รวมทั้งจักได้มีที่รับรองลูกศิษย์ลูกหาให้เหมาะสมซึ่งจะมีไปนมัสการหลวงพ่อ
ท่านเป็นประจำทุกวัน
การขอร้องในเรื่องนี้หลวงพ่อท่านไม่ยอมอนุญาตในระยะ
แรก โดยปฏิเสธว่าท่านจะอยู่อีกไม่นานนัก
แล้วประกอบกับหลวงพ่อท่านได้พิจารณาเห็นว่า
เป็นการส่วนตัวเฉพาะท่านเท่านั้น หลวงพ่อมีความปรารถนาแต่เพียง
ต้องการให้สิ่งก่อสร้างต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นในวัดนี้ควรจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
แต่ในท้ายที่สุดหลวงพ่อท่านก็ต้องยอม
โดยขัดศรัทธาความรบเร้าจากลูกศิษย์บ่อยๆครั้งอยู่ไม่ได้
หลวงพ่อจึงอนุญาตตามใจลูกศิษย์ การสร้างกุฏิ
"อินทสโร"ในการปลูกกุฏินี้ปลูกทับลงที่เก่าระหว่างก่อสร้าง
จึงทำเพิงที่พักให้กับหลวงพ่อเป็นการชั่วคราว
แล้วลูกศิษย์กับกรรมการ
ช่วยกันเก็บข้าวของของหลวงพ่อออกจากพื้นที่
เพื่อการรื้นกุฏิหลังเดิมในการเก็บข้าวของนี้ได้พบซองใส่เงินอยู่เป็นจำนวน
มาก ที่ยังมิได้แก้ออกเลย
ในซองมีทั้งปัจจัยและนามบัตรผู้ถวายบางซองกระดาษคร่ำคร่า
อยู่ใต้ที่นอนของหลวงพ่ออันเป็นสิ่งแสดงว่า
หลวงพ่อท่านไม่ยินดียินร้ายต่อลาภสักการะเหล่านี้
ใครเขาถวายมาก็ได้แต่เก็บรวมๆ
ไว้ในการรื้อกุฏิเก่าของหลวงพ่อครั้งนั้นรวมเป็นเงินได้ประมาณสองแสนกว่าบาท
คณะกรรมการจึงได้นำเงินเข้าธนาคารต่อไป
การปกครองวัดในระยะแรกที่หลวง
พ่อครองวัดที่ยังมิได้มีโรงเรียนเทศบาล
จะมีลานอันร่มรื่นแห่งหนึ่งที่บริเวณหน้าพระอุโบสถหลังเดิม
ลานนี้จะมีต้นลั่นทมปลูกอยู่หลายต้น
ในฤดูออกดอกจะมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นตาชื่อใจและบริเวณพื้นที่นั้นจะ
โล่งเตียนอยู่เป็นเนืองนิจ
เพราะหลวงพ่อรักษาให้สถานที่มีความสะอาดร่มรื่นสงัดเงียบอันเหมาะกับเป็นที่
ตั้งของพระอารามในพระพุทธศาสนา
โดยท่านจะคอยปรามมิให้ผู้ใดมาทำลายความร่มรื่นดังกล่าวนี้
กรณีนี้ท่านผู้รู้ให้ทรรศนะว่าอันความสงบเงียบของสถานที่
ตามพระอารามเช่นนั้นจะเป็นแหล่งอำนวยประโยชน์ในการสร้างปัญญา
โดยพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาศึกษาทั้งทางคันถธุระและวิปัสนาธุระ
จะได้อาศัยในการพิจารณาหัวข้อและปัญหาธรรมทั้งมวล เพื่อความแตกฉานในภูปัญญา
นอกจากนั้นสัตว์เล็กๆ
ต่างก็จะได้อาศัยความร่มรื่นปราศจากภัยอันตรายเป็นที่พำนักพักพิงของนกกา
ใน
สมัยที่หลวงพ่อท่านยังมีความแข็งแรงโดยมิต้องมีผู้พยุงเดินนั้น
หลวงพ่อท่านจะแสดงพระธรรมเทศนาอยู่เป็นประจำเพื่อสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกา
ให้ประพฤติแต่คุณงามความดีและในฤดูกาลเข้าพรรษา
มีพระภิกษุนวกะมากท่านจะเปิดโอกาสให้พระบวชใหม่ได้ถามปัญหาธรรมต่างๆ
ที่ข้องใจ แต่ส่วนใหญ่นั้นท่านจะใช้วิธีใกล้ชิด
เพื่อให้พระนวกะเกิดความเกรงใจไม่ประพฤติปฏิบัติในหนทางที่ไม่บังควรต่อสม
ณเพศ เช่น ในเวลาฉันจังหันท่านก็นิมนต์พระนวกะมาฉันใกล้ๆ กับหลวงพ่อ
สำหรับการฉันจังหันของหลวงพ่อนั้นก่อนอื่นท่านจะนั่งนิ่งพิจารณาเป็นครู่
ใหญ่
เมื่อเวลาฉันหลวงพ่อจะเฉลี่ยโดยทั่วถึงอันสร้างความอิ่มอกอิ่มใจให้กับญาติ
โยมที่นำของมาถวายเป็นอย่างยิ่ง
หลวงพ่อจะฉันด้วยมือและใกล้ท่านต้องมี
ถ้วยใส่น้ำไว้คอยชุบมือ นอกจากหลวงพ่อจะฉันที่เป็นน้ำเช่น แกงจืด
หลวงพ่อจึงจะใช้ช้อนโดยเฉพาะขนมครกหลวงพ่อชอบมาก เวลาท่านจะฉันหมาก
หลวงพ่อจะให้ลูกศิษย์หรือญาติโยมที่นำมาถวาย
ใส่ในตะบันและตำให้ละเอียดถ้าไม่กลับเอาข้างล่างขึ้นมาอยู่บนและตำใหม่อีก
ครั้งหลวงพ่อจึงจะฉัน
แต่ถ้าลูกศิษย์หรือโยมบางคนไม่รู้เมื่อตำเสร็จส่งให้หลวงพ่อๆ
จะไม่ฉันทั้งที่หลวงพ่อไม่ได้ดูการตำผู้เขียนเอายังงงว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไง
ใน
สมัยที่หลวงพ่อยังแข็งแรงนี้
หลวงพ่อได้มีโอกาสสั่งสอนเยาวชนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนประชาบาลของวัดธรรม
ศาลานี้ ด้วยการแสดง
พระธรรมเทศนาเป็นประจำทุกวันโกนเพื่อต้องการให้เยาวชนมีความประพฤติและความ
เพียรพยายาม ในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อความเจริญในทางจิตใจ
และก้าวหน้าในบวรพระพุทธศาสนา
ด้วยความดีพร้อมในศีลจริยาวัตรทั้งมวลของ
หลวงพ่อ จึงได้สร้างความเคารพยำเกรง
ให้กับบุคคลทั่วไปประกอบกับเป็นที่เลื่องลือในวาจาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อ
จึงเป็นผลสะท้อนทางอ้อมเกี่ยวกับการสนับสนุนในด้านการปกครองท้องถิ่นไปโดย
ปริยาย โดยจะไม่มีปรากฏว่าผู้ใดมาประพฤติชั่วในเขตวัดของหลวงพ่อ
และลูกศิษย์บางคนที่จะคิดประพฤติชั่วในทางที่ไม่ควรลับหลังท่าน
ถ้าระลึกถึงท่านได้แล้วมักจะระงับ ที่จะพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเสีย
ดังนั้น
จึงเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าในกรณีที่ทางวัดได้ประกอบเป็นงานบุญขึ้น
จะไม่บังเกิด เรื่องราวภายในวัดให้กระทบกระเทือนสถาบันทางพระศาสนา
จึงมิต้องอาศัยเจ้าพนักงานของบ้านเมือง มารักษาความสงบสุข
นี้ก็เป็นเพราะบุญบารมีของหลวงพ่อที่ลูกศิษย์เคารพนับถือตามคำสั่งสอนของ
ท่าน หลวงพ่อยังได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดให้เจริญรุ่งเรือง

• หลวงพ่อได้สร้างอาคารโรงเรียนประชาบาลหลังแรกสร้างเมื่อ พ.ศ. 2495
• ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2499
• พระอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2501
• สะพานคอนกรีต และถนนทะยอยสร้างมาราว พ.ศ. 2502
• อาคารโรงเรียนประชาบาลหลังที่ 2 สร้าง พ.ศ. 2505
• ฌาปนสถานสร้างเมื่อ พ.ศ. 2509
• ระบบน้ำบาดาล สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510
• กุฏิสงฆ์ (อินทสโร) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511
• หอระฆัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512
ซึ่ง
ผู้เขียนได้มีโอกาสมานมัสการหลวงพ่อเพื่อขอพรจากท่าน
หลวงพ่อมักจะแฝงการสั่งสอนธรรมะให้ด้วยเสมอๆ
เป็นต้นว่ามีนักศึกษาจะไปสอบหลวงพ่อท่านก็จะให้พรขอให้สมตามความปราถนา
แต่ก็ให้ขยันหมั่นเพียรดูหนังสือให้มากอย่าประมาทและผู้ที่มาขอให้หลวงพ่อ
เจิมรถอันมีอยู่เป็นประจำนั้น
นอกจากหลวงพ่อให้พรเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วท่านก็จะเตือนสติให้การขับรถไว้
ทุกราย ส่วนลูกศิษย์ที่เขาพบหลวงพ่อท่านเป็นประจำ
ท่านก็มักจะเตือนสติไม่ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
หมั่นประกอบแต่กรรมดีลักษณะดังกล่าวนี้ย่อมแสดงว่า
ท่านแฝงการสั่งสอนธรรมของพระพุทธองค์อยู่ตลอดเวลา
การร่วมกุศลพิธีพุทธาภิเษก
โดย
เฉพาะเกี่ยวกับวิชาการฝังลูกนิมิต
การเสกทรายและการลงไม้หลักมงคลซึ่งใช้สำหรับการประกอบพิธิวางศิลาฤกษ์นั้น
ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วๆ ไปมานานแล้ว
จนปรากฏว่าสังฆเสนาสนะทั้งหลาย
ที่หลวงพ่อท่านได้สร้างแล้วนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าอัศจรรย์เท่าที่
รู้เห็นกันก็คือผลอันปรากฏจากผู้มีใจบาปหยาบช้า
เข้ามาโจรกรรมสิ่งของมีค่าภายในปูชนียสถานวัตถุเล่านั้นก็บังเกิดความงงงวย
ไม่อาจจะเล็ดลอดออกไปได้ ถึงออกไปแล้วก็ต้องกลับมาให้จับจนได้
ดังปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมไว้ในท้ายเรื่อง
ใน
ชีวิตเบื้องปลายของหลวงพ่อท่านได้รับนิมนต์ไปร่วมในพิธีพุทธาภิเษก ณ
ที่อื่นๆ อยู่เนืองๆ เช่นเมื่อปี พ.ศ. 2500 พระครูกัลยานุกูล( )
ได้นิมนต์หลวงพ่อไปร่วมชุมนุมพระอาจารย์ 1782
รูปเข้าพิธีพุทธาภิเษกสร้างพระสมเด็จและรูปสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)
เป็นอนุสรณ์กึ่งพุทธกาลโดยบันทึกประวัติในหนังสือชุมนุมพระอาจารย์
ความสำคัญมีว่า
พระอาจารย์น้อย อินทสโร อายุ 77 ปี พรรษา 57
เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา ตำบลธรรมศาลาลงทางมหาอุตย์กันกระทำ มหานิยม
คลอดบุตรง่าย - ปลอดภัยกันภยันตรายต่างๆ เลี้ยงบุตรง่าย ก็เด็กขี้อ่อน
กันแท้งลูก ใส่ก้งถุง - มีเงินใช้ไม่ขาด มีอำนาจ"
และในพิธีเททองหล่อพระ
พุทธรูปพระกริ่งที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่วัดประสาทบุญญาวาท เมื่อประมาณปี
พ.ศ. 2508 หลวงพ่อท่านร่วมลงแผ่นโลหะปลุกเสกไปเข้าพิธีด้วย
และปรากฏว่าแผ่นโลหะที่หลวงพ่อปลุกเสกนี้
เมื่อใส่ไปในเบ้าหลอมกลับไม่ละลายซึ่งเป็น 1 ใน 5
ของพระอาจารย์ที่ปรากฏการณ์แบบเดียวกันอันเป็นที่โจษจรรย์ในอิทธิปาฏิหาริย์
มาแล้วครั้งหนึ่งในหมู่ลูกศิษย์ย่อมรู้กันดี
ในระยะหลังที่ได้ของดีจากหลวงพ่อไปแล้วต่างได้ประสบการณ์ในอิทธิปาฏิหาริย์
ใครมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อจึงหวงแหนมาก
มูลเหตุการสร้างอิทธิวัตถุ
หลวง
พ่อได้ศึกษาวิชาการทางพุทธคุณพร้อมกับเจริญด้วยวิปัสสนาธุระมาเป็นเวลานาน
แต่ก็มิได้แสดงออกให้ผู้ใดได้ทราบ
แต่จากจริยาวัตรของท่านที่เห็นแต่ภายนอกก็สร้างความศรัทธาให้กับบุคคลผู้พบ
เห็นจวบจนระยะวัยชรา ศิษย์ทั้งหลายต่างก็พร้อมใจกันขอให้หลวงพ่อ
ได้สร้างอิทธิวัตถุเพื่อเป็นมงคลแก่บรรดาศิษย์ทั้งมวล
เมื่อไปขอท่านแต่ละครั้งท่านก็ให้เหตุผลว่า
สมัยนี้มีคนประพฤติชั่วกันมากของท่านหากสร้างขึ้นมาก็อาจจะมีบุคคลนำไปใช้ใน
ทางที่ผิด
แล้วความเสื่อมเสียก็จะมีมาถึงหลวงพ่ออันเป็นสิ่งไม่บังควรในสภาวะการครองสม
ณเพศ
แต่ในเวลาต่อๆ มา
บรรดาศิษย์ทั้งหลายก็ไม่ละความพยายามที่จะขอให้หลวงพ่อท่านสร้างอิทธิวัตถุ
มงคลให้ได้ แต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าจัดพิธีการสร้างเพราะทุกคนต่างกลัว
เกรงใจและรักเคารพต่อหลวงพ่อเป็นเคารพเป็นอย่างยิ่ง
จึงไม่อยากทำอะไรให้เป็นที่ขัดความประสงค์
จวบจนมาในระยะหลังๆ
มีลูกศิษย์ผู้หนึ่งได้ไปพบพระเมฆพัดที่ร้านจำหน่ายพระมีไว้ให้เช่าพระเมฆพัด
นี้ พิมพ์เดียวกันกับหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบเป็นผู้ปลุกเสก
เพื่อแจกทหารเรือในสมัยสงครามอินโดจีน
มีลักษณะเป็นรูปพระสมาธิสี่ด้านและมาเรียกกันว่าพิมพ์พรหมสี่หน้าเมื่อ 30
ปีก่อนผู้เขียนก็เคยพบพระพิมพ์นี้เหมือนกัน
ที่ร้านจำหน่ายพระพุทธและเครื่องบวชในสะพานหัน
และเข้าใจว่าเป็นพระที่สร้างเกินจำนวนจากการสร้างถวายหลวงพ่ออี๋ในปี พ.ศ.
2433
ดังนั้นศิษย์หลวงพ่อน้อยที่มาพบพระพิมพ์พรหมสี่หน้าที่กรุงเทพฯ
นี้อาจจะได้จากร้านพระพุทธรูปบูชาในสะพานหันและเสาชิงช้าก็ได้
จึงได้เช่าไปประมาณ 200 กว่าองค์ เมื่อเช่ามาได้แล้วจึงพากันไปหาหลวงพ่อ
แล้วถวายหลวงพ่อเพื่อการปลุกเสก
พร้อมกับมีผู้เรียนหลวงพ้อว่าพระจำนวน
นี้เมื่อหลวงพ่อปลุกเสกแล้ว
จัดได้แจกจ่ายให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดทั้งหลายคงจะไม่มีผู้ใดนำไปใช้ในทางที่ผิด
เพราะแต่ละคนมีความเชื่อมั่นในคำสั่งสอนของหลวงพ่อทั้งสิ้น
โดยลักษณะนี้หลวงพ่อท่านจำยอมรับมาปลุกเสกให้
ในการปลุกเสกหลวงพ่อท่านทำทุกวัน เป็นระยะเวลานานพอสมควร
แต่ก็ไม่มีผู้ใดจำว่านานเท่าใด จึงได้แต่เชื่อว่าประมาณ 1
พรรษาหลวงพ่อจึงนำมาแจกจ่ายให้กับศิษย์ทั้งหลาย
พระชุดนี้จึงถือว่าเป็นพระชุดแรกที่หลวงพ่อท่านปลุกเสกให้
ในระยะต่อมาก็
มีลูกศิษย์อีกหลายคนที่ยังมิได้รับพระปลุกเสกครั้งแรกจากหลวงพ่อ
ต่างก็มาขอร้องให้ท่านสร้างหรือเหรียญเพื่อจักได้ให้เป็นที่ระลึกโดยทั่วถึง
ความปรารถนาของศิษย์ทั้งหลายที่หลวงพ่อได้รับรู้นี้
ท่านได้ใช้เวลาไตร่ตรองอยู่เป็นนานพอสมควร
และในโอกาสที่ท่านได้พบกับหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม
ซึ่งมีความมักคุ้นกันมากหลวงพ่อท่านก็ได้ปรารภความปราถนาของศิษย์ดังกล่าว
ให้หลวงพ่อเงินทราบ หลวงพ่อเงินท่านก็สนับสนุน ควรจะตอบสนองความศรัทธา
หลัง
จากนั้นไม่นานนัก เมื่อบรรดาลูกศิษย์ นำเรื่องนี้เรียนกับหลวงพ่ออีก
หลวงพ่อท่านก็ไม่กล่าวความแต่อย่างใด
กลุ่มลูกศิษย์จึงถือว่าท่านอนุญาตแล้วจึงเริ่มตั้งต้นการสร้างเหรียญของท่าน
ก่อนเป็นปฐมฤกษ์
แต่ในครั้งแรกนี้ในฐานะที่แต่ละคนยังไม่เคยสร้างพระ
หรือสร้างเหรียญมาก่อน
จึงใช้วิธีการติดต่อช่างว่าจ้างให้สร้างเหรียญรูปหลวงพ่อขึ้นจำนวนหนึ่ง
เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นอัดพิมพ์ เนื้อโลหะผสมที่แก่ทองแดงพิมพ์เสมา
มีขนาดค่อนข้างเล็ก
ด้านหน้าเบื้องบนอักษรไทยตัวนูนว่า "หลวงพ่อน้อย"
ขอบด้านหน้ามีลายกนกกิ่งกลางด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ลอยเด่นอยู่ตรง
กลาง มีใบหน้าหนุ่มและรู้สึกดูด้านล่างของรูปหลวงพ่อประมาณแนวอก
ตัดตรงและไม่มีส่วนใดชิดเส้นขอบ
สำหรับด้านหลังเรียบมียันต์นะปถมังอยู่
ตรงกลางเป็นเส้นนูนขึ้นมา ดังนั้นเหรียญรุ่นนี้จึงนับว่าเป็นรุ่นแรก
ที่หลวงพ่อได้สร้างและปลุกเสกจากมูลเหตุที่จะมีการสร้างอิทธิวัตถุของหลวง
พ่อขึ้นดังกล่าวมาแล้วนั้น
เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าลูกศิษย์ได้ใช้ระยะเวลานานพอสมควรกว่าหลวงพ่อ
จะอนุญาตซึ่งการสร้างเหรียญชุดแรกขึ้นนี้
ท่านก็คงมุ่งหวังแต่เพียงเป็นของที่ระลึกสำหรับลูกศิษย์ในกาลอนาคตที่ท่าน
จากไปแล้ว
ส่วนก่อนหน้านี้สิ่งที่หลวงพอกระทำอันเกี่ยวกับพุทธาคมก็มีเรื่องการลงไม้หลักมงคล การรดน้ำมนต์การเสกทราย การทำตะกุดโทน เป็นอาทิ
"อิทธิวัตถุของพระครูภาวนากิตติคุณ"

IPB Image
รูปหล่อ หลวงพ่อน้อย
หลวง
พ่อน้อย อินทสโร
หรือท่านเจ้าพระคุณภาวนากิตติคุณองค์นี้ได้สร้างอิทธิวัตถุอันเป็นมงคลไว้
หลายชนิด ทั้งที่สร้างเป็นรุ่นๆ ในจำนวนมาก
และที่ปลุกเสกเป็นการเจาะจงให้กับลูกศิษย์เป็นเฉพาะรายในจำนวนน้อย
เมื่อรวมกันแล้วถึง 50 กว่าชนิด
การสร้างนั้นท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้กับบรรดาผู้ที่มา
นมัสการหลวงพ่อ รวมทั้งแจกในโอกาสต่างๆ เช่น งานทอดกฐิน และผ้าป่า
งานสร้างศาลาการเปรียญ-สร้างพระอุโบสถ-สร้างโรงเรียน-สร้างหอระฆัง
หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีการฉลองสิ่งก่อสร้างทางสงฆ์ภายในวัดธรรมศาลา
"หลวง
พ้อน้อย เป็นเกจิอาจารย์ที่เรืองด้วยวิทยาคุณ"
การปลุกเสกก็มักจะเป็นไปในทำนองเกจิอาจารย์ทั้งหลายคือ
มักจะปลุกเสกเพียงองค์เดียว
แต่ก็ปรากฏอยู่บางครั้งเหมือนกันที่ปลุกเสกเพียงองค์เดียว
แต่ก็ปรากฏอยู่บางครั้งเหมือนกันที่จัดเป็นพิธีพุทธาภิเษก
อันเป็นงานใหญ่ของวัด โดยคณะกรรมการวัดได้นิมนต์พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียง
และคุ้นเคยชอบพอกับหลวงพ่ออีกหลายแห่ง มาร่วมการปลุกเสกกับหลวงพ่อ
เช่นในงานสมโภชที่หลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้น
โท ที่พระครูภาวนากิตติคุณเมื่อเดือนมีนาคม 2512 เป็นต้น
นอกจากนั้นหลวง
พ่อก็เคยรับนิมนต์ไปร่วมปลุกเสกที่อื่นๆ
อยู่เสมอแต่ที่สำคัญอีกประการหนึ่งอันควรทราบก็คืออิทธิวัตถุต่างๆ
ที่ปลุกเสกนี้ หลวงพ่อจะเก็บเอาไว้นานอย่างน้อยก็ 1 พรรษา ระหว่างที่เก็บ
ท่านก็จะปลุกเสกของท่านไปทุกวัน ตามเวลาจะเอื้ออำนวย
กว่าจะนำเอาออกมาให้สาธุชนสักการะบูชาได้ก็ร่วมขวบปีผ่านไปแล้ว
โดยลักษณะดังกล่าวนี้อิทธิมงคลวัตถุของหลวงพ่อแต่ละชิ้นจึงนับว่ามีกฤติยาคม
หนักแน่นจริงๆ จนปรากฏข่าวทางอภินิหารเกิดขึ้นเสมอ
ผู้เขียนเองก็เป็นศิษย์ของหลวงพ่อและเคยมีประสบการณ์ทางด้านคงกระพัน
เมื่อสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่ช่างก่อสร้างอุเทนถวาย

IPB Image

เหรียญปั๊มหลวงพ่อน้อยรุ่นแรก เนื้อทองแดง
นอก
จากนั้นอิทธิวัตถุจากที่อื่นๆ
ก็มีอยู่หลายครั้งที่นำถวายหลวงพ่อให้ท่านช่วยปลุกเสก
เมื่อแล้วเสร็จท่านก็มอบคืนไป
และผู้รับก็มักจะแบ่งถวายหลวงพ่อท่านไว้ส่วนหนึ่ง
เมื่อมีใครมาขอท่านก็ให้ไปจนหมด
อิทธิวัตถุเหล่านี้มีผู้มาติดตามเพื่ออยากได้อยู่หลายราย
โดยเฉพาะภายหลังที่หลวงพ่อมรณะภาพแล้ว ทางวัดก็มิรู้จะหาที่ไหน
สอบรายละเอียดก็มิใช่ทางวัดสร้าง แต่เขาก็ยืนยันว่ารับไปจากหลวงพ่อ
กว่าจะเข้าใจเรื่องราวตรงกันก็ต้องสืบถามคนเก่าๆ
อยู่นานถึงได้รู้แล้วหลวงพ่อได้แจกไปจริง
อิทธิวัตถุต่างๆ
ที่สร้างนี้ในยุคแรกๆ มีทั้งเนื้อโลหะและเนื้อผง บางส่วนจัดสร้างขึ้น
โดยเฉพาะภิกษุเป็นช่างกันเองภายในวัดนั้น
ดังนั้นของจำพวกหล่อที่แท้จริงไปบ้างส่วนจำพวกเหรียญอัดพิมพ์( ปั๊ม)
นั้นก็มีการว่าจ้างโรงงานผลิตขึ้น
ความปราณีตงดงามจึงสวยกว่าเป็นไปตามแบบมาตราฐานทั่วไป ที่มาของ
"เหรียญหน้าเสือ" กรณีนี้ได้เล่าสู่กันว่า
เหรียญหน้าเสือและเหรียญคอน้ำเต้ายุคแรกเมื่อออกมาใหม่ๆ
ลูกศิษย์ให้ความสนใจกันน้อยเพราะด้อยในความปราณีตและสวยงาม
เมื่อช่างหล่อเทพิมพ์และถอดออกมาจะพบเหรียญนี้ใบหน้าจะเทไม่ค่อยติด
ช่างได้บอกกับหลวงพ่อว่า "หน้าเสีย" หลวงพ่อได้ยินก็ตอบช่างว่าไม่ใช่
"หน้าเสือ" แต่เมื่อลูกศิษย์ที่นำใช้ติดตัว เมื่อประสบผลทางกฤติยาคมกันเข้า
ต่างก็เสาะหา แสวงหา จนเป็นของหายากในยุคนี้ไปเสียแล้ว
IPB Image
เหรียญหล่อรุ่นแรก เนื้อทองผสม(เหรียญหน้าเสือ) หลวงพ่อน้อย
ใน
กรณีที่คนไปนมัสการหลวงพ่อ
เพื่อจะขอของจากท่านและแทบทุกครั้งเมื่อเขาจะเอ่ยปาก หลวงพ่อท่านเห็นท่า
ท่านก็ยิ้มก่อน แล้วลุกไปนำออกมา โดยไม่ต้องรอคำขอ
เมื่อเลือกได้แล้วจึงจะส่งให้หลวงพ่อท่านประสาทให้อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งในกรณีที่ท่านหยิบให้เองมักจะเป็นของชนิดที่ตรงกับผู้ขอมาต้องการ
ซึ่งได้สร้างความแปลกใจกันในหมู่ลูกศิษย์เสมอมา
มรณกาล
เมื่อวัน
อังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 เวลาประมาณ 18 นาฬิกา 34 นาที
ความเศร้าโศกก็ได้ครอบงำตำบลธรรมศาลา
เมื่อได้ทราบข่าวมรณภาพของหลวงพ่อด้วยโรคชรา สิริรวมอายุได้ 83 ปี พรรษาที่
67 การนี้มีศิษยานุศิษย์ทั้งหลายต่างร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมถวายทุกคืนจนครบ 100 วัน
และทางวัดก็ได้ตั้งศพของท่านที่กุฏิอินทรสรจวบจนในปี พ.ศ.2516
พระอธิการบำเพ็ญปญญาโภได้สร้างวิหารจตุรมุขเมื่อวัยที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2516
เพื่อให้ศิษยานุศิษย์และผู้เคารพนับถือท่านได้มีความสะดวกมาสักการะบูชาต่อ
ไปจวบจนทุกวันนี้

********************************************************************************** 

http://www.nmt.or.th/nakhonpathom/thamsala/DocLib5/Forms/current.aspx

http://ppbusiness.4t.com
http://ppbusiness.4t.com/blank_8.html


Support by

UploadImage     


support by http://ppbusiness.4t.com dnd http://ppworld2009.blogspot.com
 

  http://www.oneclickmarket.com/shop/biodna051137414/images/editor/PP_World_2009.jpg
by พรพจน์ จุลเจริญดุลย์

 loading...


โดย แอลมอนโซ่ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 15 ต.ค. 54 23:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,087 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,087 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง