CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Thailand), GHA, GHR ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งเป็นผู้นำพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร

ลบ แก้ไข
          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย ดร.ศิริเดช คำสุพรหม  คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี(CIBA) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการการร่วมกับ นพ.สมพร คำผง  ประธานและกรรมการผู้จัดการ Healthcare Expert Group(Thailand) Ms. Karen Karding  Timmons, President of Global Healthcare Accreditation Ms. Renee-Marie Stephano,CEO and Founder ,Global Healthcare Resources เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของการให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างครบวงจร
          ครั้งแรกที่มีการนำมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation(GHA) และ WellHotel มาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเสริมนโยบายของรัฐบาลทีได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ในปี 2560-2569 ซึ่งในการจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติต้องมีการฝึกอบรม และ การใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จะร่วมเป็นพันธมิตรหลักในด้านการฝึกอบรม พร้อมจัดหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
           โดย GHA® Global Healthcare Accreditation for Medical Travel เป็นมาตรฐานโลกตัวใหม่ที่ นอกจากจะรับรองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (patient care) ยังเพิ่มเรื่องของประสบการณ์ผู้ป่วย (Patient Experience) อาทิเช่น cultural competency การสื่อสาร การเดินทาง การพำนักในที่พักและโรงแรม ตลอดจน การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมที่เยียวยา และ hospitality นอกจากนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย จึงเน้นเรื่องธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainability of Business) ทั้งเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ จริยธรรม ธุรกรรมทางการเงิน การตลาด ตลอดทั้ง supply chain เทคโนโลยี และความโปร่งใส ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของ Value based healthcare หรือการบริการที่เพิ่มคุณค่า มากกว่ามูลค่าแก่ผู้ป่วยรวมถึงผู้มารับบริการ ซึ่งตามแนวทางมาตรฐานนี้จะเพิ่มมูลค่า medical hub  ของประเทศไทยให้ยั่งยืนได้
          WellHotel เป็นมาตรฐานที่รับรองการให้การบริการที่ครบวงจรของโรงแรม รีสอร์ตและสปา ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ในระดับสากล เป็นที่ยอมรับของ World Medical Tourism   สามารถเชื่อมโยงกับมาตรฐาน Global Healthcare Accreditation ได้เป็นอย่างดี เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่เลือกเข้าพักหรือใช้บริการ ทั้งก่อนและหลังจากการเข้ารับบริการด้านสุขภาพ และการดูแลรักษาพยาบาล ทั้งนี้ยังมีผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆนี้  

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Th

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Th

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Th

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Th

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Th

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Th

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Th

CIBA DPU ร่วมกับ HCG (Th

 
 loading...


โดย PR_DPU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 2 ก.พ. 61 09:15 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 457 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 457 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement