มูลนิธิ CCF และมูลนิธิ CITI ร่วมกับ CIBA DPU จัดประกวดแผนธุรกิจ เสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

ลบ แก้ไข
            มูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (CCF)  มูลนิธิCITI  และ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA)  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ร่วมกันจัดงานประกวดแผนธุรกิจ  ในโครงการนักธุรกิจวัยทีน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้มีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะทางการเงิน และทักษะการผลิต  ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดโครงการครั้งที่ 2 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,200 คน  นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  ทักษะทางการเงิน และทักษะการผลิต  รวมไปถึง Business model canvas มีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก CCF  CITI  CIBA และ ผู้ประกอบการ ร่วมกันกลั่นกรองและคัดเลือก โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจจำนวน 13 ทีม  ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีม “คอไอติม” จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยคุณวีระอนงค์  จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลธนกิจ และ  ดร. กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิซี.ซี.เอฟ.ฯ ขึ้นมอบรางวัลเป็นเงินทุนสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจจากมูลนิธิCITI จำนวน 30,000 บาท จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มูลนิธิ CCF และมูลนิธิ C

มูลนิธิ CCF และมูลนิธิ C 
 loading...


โดย PR_DPU ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 ก.ย. 61 09:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 743 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 743 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง