DPU ชวน นศ.จีนร่วมประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ชิงทุนการศึกษากว่า 19,000 บาท
            หลักสูตรภาษาไทยเพื่ออาชีพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาจีนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมโครงการ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาจีน ภายใต้หัวข้อ “ไทย-จีน สายสัมพันธ์ฉันมิตร สานเศรษฐกิจสู่ศตวรรษที่ 21” ชิงทุนการศึกษากว่า 19,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาจีนได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการพูดสุนทรพจน์ พร้อมสานความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทยกับจีน  ซึ่งสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน สามารถส่งนักศึกษาจีนเข้าร่วมประกวดสถาบันละ 2 คน โดยจะจัดประกวดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
            ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ทางโทรสาร (Fax: 02-954-7907) หรือ (E-mail : prisana.phi@dpu.ac.th) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 105,106 หรือ อาจารย์ปริศนา พิมดี มือถือ: 081-9302931

DPU ชวน นศ.จีนร่วมประกวด


 
โดย PR_DPU
วันที่ 20 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้