คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการบริโภคยา : บทบาทของเภสัชกรในช่วงเปลี่ยนผ่าน”

            คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ “มาตรฐานการบริโภคยา: บทบาทของเภสัชกรในช่วงเปลี่ยนผ่าน” ร่วมเสวนาโดย ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ดร.ธานี วรภัทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเผยแพร่ความรู้กฎหมายในเรื่องมาตรฐานการบริโภคยา จัดขึ้นใน วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 279, 283, 308
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยง


 
โดย PR_DPU
วันที่ 24 กันยายน 2561
พิมพ์หน้านี้