อยากทำงานในโรงพยาบาล มาดูกัน จบสายไหมาก็เป็นพยาบาลได้

ลบ แก้ไข

 

โรงเรียนพณิชยการที่พี่พูดถึงนั้นคือ กรุงเทพเฮลท์เทค ค่ะ หรือเรียกเต็มๆว่า
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพ  ค่ะ
โรงเรียนนี้จะเปิดสอนระดับ ปวช. และ ปวส. มีสาขาดังนี้

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีทั้งหมด 9 สาขาวิชา
ระดับ ประกาศนียบัตรวัชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีทั้งหมด 11 สาขาวิชา


1.สาขา ธุรกิจพยาบาล (ปวช.)/(ปวส.)
UploadImageUploadImageUploadImage
 

จุดเด่นของสาขาธุรกิจพยาบาล คือ
-นักศึกษาในสาขาธุรกิจพยาบาลได้ฝึกปฏิบัติงานคลินิคจำลองที่สมบูรณ์แบบ  
ภายในประกอบด้วยห้องปฏิบัติการงานประชาสัมพันธ์ส่วนหน้าและห้องเวชระเบียน
ห้องตรวจโรคและห้องพักผู้ป่วยใน

                    เรียนที่สุโขทัย เรียน ที่ศูนย์กลางธุรกิจพยาบาลของประเทศ 
                  สู่อาชีพที่ก้าวหน้า ใช้วุฒิการศึกษาต่อที่กว้างไกลทันที

 

2.สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.)/(ปวส.)

UploadImageUploadImage

จุดเด่นของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ
- เรียนในศูนย์คอมพิวเตอร์ของสุโขทัยที่ทันสมัย นักศึกษาใช้งานได้ 24 ชม.
7วัน ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน
                 - เรียน E-LEARNING ส่งงานและสอบออนไลน์
                      - ผลงานบูรณาการของนักศึกษา อาทิ
เว็บไซต์และโปรแกรมบริหารต่างๆได้
นำไปใช้งานจริงในหน่วยงานต่างๆ
 และได้รับรางวัลและทุนสร้างโปรแกรมจากองค์กรระดับชาติ

                                          เรียนคอมพิวเตอร์ให้แตกต่าง ต้องไม่เป็นลูกจ้างอย่างเดียว
เป็นนายตัวเองได้ ต้องเรียนเขียนแผนธุรกิจเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
                                                       เรียนสาขาธรรดาๆให้โดดเด่นแบบนี้ได้แห่งเดียวที่สุโขทัย


3.สาขา ธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) (ปวช.)/(ปวส.)

UploadImageUploadImage


จุดเด่นของสาขาธุรกิจค้าปลีก คือ
-สุโขทัยทำความร่วมมือกับ 2 บริษัทใหญ่ระดับชาติ
นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานที่มาตรฐานสากล 
ด้วยการฝึกงานในบริษัทที่จะมีประโยชน์กับนักศึกษาในอนาคต
- มีรายได้ระหว่างเรียนตลอด 5 ภาคเรียน (ปวช.)
หรือ 3 ภาคเรียน(ปวส.) ที่ฝึกงาน
                                     
เรียนค้าปลีกแบบทวิภาคีกับมืออาชีพได้รายได้และได้ความรู้
ได้งานทำหลังเรียนจบพร้อมทำธุรกิจของตัวเองในอนาคต

4.สาขา การบัญชี (ปวช.)/(ปวส.)

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage


จุดเด่นของสาขาการบัญชี คือ
- เน้นการเขียนแผนธุรกิจเป็น สนุกกับการเรียนที่ท้าทายด้วยการฝึก
ให้สามารถเขียนโครงการเพื่อจัดธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางได้
มีความรู้สามารถเป็นเจ้าของกิจการเองได้
- แก้ปัญหาตามสถานการณ์สมมุติที่ผู้สอนตั้งขึ้นได้
   - เน้นจริยธรรมนักบัญชีละเอียดรอบคอบและซื่อสัตย์
                                    เรียนอย่างผู้มองการณ์ไกล เรียนรู้หัวใจการทำธุรกิจ
                                    ต้องเรียนให้มีหัวคิดอย่างนักบัญชี


5.สาขา ภาษาต่างประเทศธุรกิจ (ปวช.)/(ปวส.)

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

จุดเด่นของสาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ คือ
- แห่งเดียวของ
ประเทศที่สอนเสริม TOEIC เพิ่มจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
และมีการจัดสอบ TOEIC เฉพาะที่สุโขทัย
นักศึกษาจึงสามารถทำงานในบริษัทหรือ
โรงแรมที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ
                        - สอนเสริมภาษาที่3 (จีน หรือ ญี่ปุ่น) และการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน,
ค้นเว็บไซต์และการพรีเซนต์
  - แห่งเดียวที่มีการเรียนแบบคู่ขนาน
นักศึกษาได้ฝึกงานใช้ภาษากับชาวต่างชาติ
เต็มที่1 ภาคเรียนและภาคฤดูร้อน

เปิดประตูแห่งโอกาสระดับสากล หลักสูตรภาษาต่างประเทศแห่งเดียวที่กล้าสอน
ให้นักศึกษาเตรียมพร้อมสอบโทอิค

 
6.สาขา สปาและความงาม (ปวส.)

UploadImageUploadImageUploadImage

จุดเด่นของสาขาสปาและความงาม คือ
- สุโขทัยเป็นแห่งแรกที่ริเริ่มเปิดสอนหลักสูตรระยะยาว 2 ปี
(ก่อนหน้านี้มีแต่หลักสูตรระยะสั้น)
- เรียนทั้งการบริหารสปา การให้บริการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
- เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษและกิริยามารยาทอย่างไทย
- เรียนต่อปริญญาตรีด้านสุขภาพ, สปาได้ในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง


นำความเป็นไทยสู่สากลด้วยอาชีพที่มีเกียรติ สร้างภาพลักษณ์ที่งดงาม
และรายได้ให้กับประเทศ เรียนกับสุโขทัย ต้นฉบับหลักสูตรสปา 2 ปีแห่งแรกของไทย


7.สาขา การโรงแรม(ทวิภาคี) (ปวส.)

UploadImage UploadImage


จุดเด่นของสาขาการโรงแรม(ทวิภาคี) คือ
- สุโขทัยมีความร่วมมือกับเครือโรงแรมใหญ่
ที่ลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ นักศึกษาจึงได้ฝึกประสบการณ์เต็มที่ในโรงแรม
ถึง 5 ภาคเรียน(ปวช.) และ 3 ภาคเรียน(ปวส.) และมีรายได้
- เรียนทั้งส่วนหน้า(ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ), งานแม่บ้าน และงานอาหารและเครื่องดื่ม
- แห่งเดียวที่สอนเสริมภาษาอังกฤษTOEIC นักศึกษาสามารถทำงานกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ


นำความเป็นไทยสู่ความประทับใจของนักท่องเที่ยว เรียนอย่างมีคุณภาพ
ได้ทั้งภาษา บุคลิกภาพ ความเชื่อมั่น และได้งานทำไปพร้อมกัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร.08-7037-9762 พี่จอยค่ะ

พี่หวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆๆนะค่ะ ตัดสินใจเรียนต่อดีๆๆแล้วอนาคตน้องๆจะรุ่งค่ะ
พี่เป็นกำลังใจให้เสมอนะค่ะ


พี่เป็นแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ค่ะ
สำเร็จดังใจหวังค่ะ รับรองโดยประกาศนียบัตรและนักแนะแนวประจำสถาบันค่ะ


 
 loading...


โดย Guidance ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 9 ก.พ. 54 13:35 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 46,633 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 46,633 ครั้ง ตอบ 4 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Guidance
IP : 180.183.47.***
ถูกต้องแล้วค่ะ คุณ Poohpreaw Boonraksa
ลบ แจ้งลบ
โดย Poohpreaw Boonraksa
IP : 110.49.251.***
แต่การเรียนนี้ไม่ใช่การเรียนเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะ เพราะวิชาที่เรียนเป็นพื้นฐานทั่วไป เหมือนที่ผู้ช่วยเหลือคนไข้เรียน และการทำงานจะมีหน้าที่เป็นพนักงานในสถานพยาบาล หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านธุรการการแพทย์ สามารถให้บริการทั่วไป การช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นเท่านั้น
ลบ แจ้งลบ
โดย Guidance
IP : 110.49.249.***
สามารถเรียนพยาบาลได้ค่ะ แต่ได้วุฒิ ปวส. ธุรกิจพยาบาล นะค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย sudarat kumfuengfoo
IP : 119.42.109.***
จบ ปวช สาขาบัญชิ สามารถเรียนพยาบาลได้มั้ยอะคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง