เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo RAC 8 ริ้ว
RAC 8 ริ้ว
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 2,800 เรื่อง
  • ผู้ชม : 21,248,817 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 332 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนเทคนิคการแพทย์ มข

ลบ แก้ไข

คณะเทคนิคการแพทย์  


1.        ชื่อโครงการ  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยวิธีพิเศษ  (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย)

       หลักสูตร / สาขาวิชา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

       จำนวนรับเข้าศึกษา  รับเข้าศึกษา จำนวน 26 คน โดยแบ่งเป็นสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 17 คน และสาขาวิชากายภาพบำบัดจำนวน  9  คน

       คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.        มีสัญชาติไทย
2.        กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
3.        ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25  พร้อมทั้งมีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยจะต้องมีคะแนนสอบครบทุกรายวิชาดังนี้ กลุ่มสาระวิชา O-NET คือ ภาษาไทย (01) สังคมศึกษา (02) ภาษาอังกฤษ (03) คณิตศาสตร์ (04) และวิทยาศาสตร์ (05)  กลุ่มสาระวิชา A-NET คือ ภาษาอังกฤษ 2 (13) คณิตศาสตร์ 2 (14) และวิทยาศาสตร์ 2 (15)
4.        เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีใบรับรองจากแพทย์ปริญญา
5.        มีความขยันหมั่นเพียร  ความประพฤติดี และบุคลิกภาพที่เหมาะสม
6.        มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

       กำหนดการรับสมัคร
ให้ส่งหลักฐานใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร  มาที่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแกน 40002 ภายในช่วงประมาณวันที่ 18 เมษายน 2552 โดยทางคณะฯ จะถือวัน
ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

       สถานที่รับสมัคร   กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่  http://ams.kku.ac.th
       วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   ประมาณช่วงวันที่  27  เมษายน  2552             
ที่คณะเทคนิคการแพทย์ หรือที่ http://ams.kku.ac.th

       วันสอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ  ประมาณช่วงวันที่ 1  พฤษภาคม  2552 
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์

       วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะประกาศผลการคัดเลือกภาย
ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม  2552 ที่คณะเทคนิคการแพทย์และโดยตรงถึงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทางจดหมายลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ให้ไว้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จาก http://ams.kku.ac.th

       เงื่อนไขต่างๆ   มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น

       ชื่อหน่วยงานที่สามารถติดต่อ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมโทรศัพท์ /Website
หน่วยงานที่รับผิดชอบ        กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เบอร์โทรศัพท์ 043-347482 , 043-202399 หรือ http://ams.kku.ac.th

       อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครที่ต้องการทราบข้อมูล
ในกรณีที่คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะ
ที่มา www.eduzones.com
ติดตามข่าวสารอื่น ๆ ที่น่าสนใจ www.urrac.com/chachoengsao
 โดย RAC 8 ริ้ว ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ธ.ค. 51 22:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 9,011 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 9,011 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์