เมื่อคิดจะลาออกจากงาน

ลบ แก้ไขใครที่คิดจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเปลี่ยนงานใหม่ ก็ควรศึกษาข้อกฎหมายที่ อ.ประมาณ นำมาบอกเล่าให้ฟัง

        ปีใหม่เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของคนส่วนใหญ่ บางคนอาจจะย้ายที่พัก ซื้อบ้าน ซื้อรถหางานใหม่ หรือไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
แต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าควรจะพูดคุยทำความเข้าใจกับคุณผู้อ่านให้มาก ๆ ก็คือเรื่องการเปลี่ยนงานลาออกจากงานในช่วงที่เศรษฐกิจยังดูไม่แน่นอนอย่าง ทุกวันนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องลาออกจากงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เสียสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย สถิติลาออกมากกว่า...ถูกให้ออก

          น่าสังเกตว่า จากข้อมูลสถิติมนุษย์เงินเดือนที่เป็นผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม ที่มาขึ้นทะเบียนว่างงานของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานตั้งแต่เดือน ต.ค. 2551-มี.ค.2552 จำนวน 3 แสนกว่าราย
ความน่าสนใจก็คือในจำนวน 3 แสนกว่ารายนี้ เป็นผู้สมัครใจลาออกเองถึง 2 แสนกว่าราย ที่เหลือนายจ้างให้ออก

          ซึ่งถ้าคุณลาออกเอง คุณจะไม่ได้รับเงินชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน อย่างมากที่สุดคือ กองทุนประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนการว่างงานในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเป็นเวลา 3 เดือนของปีปฏิทิน
แต่คุณต้องแจ้งขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน ถึงจะได้เงินทดแทนการว่างงานจากกองทุนประกันสังคม

คิดจะลาออก...ต้องดูสัญญาจ้าง


          สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงานมีสองลักษณะใหญ่ ๆ คือ สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา เช่น ตกลงจ้างกันหนึ่งปี สองปี ก็ว่ากันไป อีกอันหนึ่งก็คือสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา การที่เราจะพิจารณาว่าสัญญาจ้างแรงงานใด
เป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ ไม่ใช่เพียงแต่ดูจากระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานเท่านั้น สิ่งสำคัญเราต้องดูด้วยว่า ในสัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลานั้น จะกำหนดห้ามไม่ให้นา ยจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาได้อย่างเสรี และมักจะไม่ให้สิทธิลูกจ้างสามารถลาออกจากการเป็นพนักงานได้อย่างเสรีเช่นเดียวกัน

          หากคุณลาออกจากงานก่อนกำหนดตามสัญญาจ้าง คุณอาจต้องชดใช้ค่าเสียหาย อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าลูกจ้างจะไร้ทางออกเสียทีเดียว ถ้าหากสัญญาจ้างนั้นเป็นสัญญาจ้างที่ไม่เป็นธรรม เช่น กำหนดให้คุณต้องทำงานกับเขาถึง 3 ปี
จึงสามารถลาออกได้ (ศาลฎีกาคดีแรงงานเคยมีคำพิพากษาไว้ว่าให้ระบุระยะเวลาห้ามไว้ในสัญญาได้ไม่ เกินหนึ่งปี) แบบนี้คุณก็เอาสัญญานั้นไปฟ้องศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้สัญญานั้นเป็นโมฆะ ก่อนที่คุณจะลาออก ย้ำนะครับว่าหากไม่นำสัญญานั้นไปฟ้องศาลถึงสัญญานั้นไม่เป็นธรรมจริง คุณก็ใช้สิทธิขอให้สัญญาเป็นโมฆะทันทีไม่ได้ เพราะสิทธิในการพิจารณาของศาลจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ฟ้องคดี

สัญญาจ้าง...ที่ไม่มีระยะเวลา

          ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา (โดยส่วนใหญ่เราก็จะเรียกว่าพนักงานประจำ)
นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้ อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้เกิดผลเลิกสัญญากัน เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน

          นอกจากนี้ แม้นายจ้างจะกำหนดเงื่อนไขการลาออกไว้ว่า พนักงานที่ประสงค์จะลาออกต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อน
แต่การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลานั้น นายจ้างหรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่าย เดียว โดยไม่จำเป็นต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรืออนุมัติแต่อย่างใด

ระวังอย่าลาออก...กระชั้นชิด

          อย่างไรก็ตาม คุณก็อย่าลาออกให้กระชั้นชิดประเภททำเรื่องวันที่ 31 ธ.ค. 2552 แล้วออกจากงานวันที่ 1 ม.ค. 2553 เพราะเป็นการเลิกสัญญาจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้าสั้นมาก ๆ
นายจ้างจึงอาจจะได้รับความเสียหาย เพราะเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง พนักงานก็มีหน้าที่ส่งมอบงานให้แก่บุคคลที่นายจ้างมอบหมาย เพื่อทำงานต่อจากคุณ รวมทั้งคุณอาจจะต้องคืนบรรดาทรัพย์สินของนายจ้างที่ใช้ในการทำงาน เช่น บัตรประจำตัวพนักงาน รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ วัสดุอุปกรณ์สำนึกงาน ฯลฯ หากคุณเพิกเฉยหรือละเว้นไม่ดำเนินการดังกล่าว นายจ้างย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งได้

          ไม่ว่าคุณจะลาออกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม
ผมขอย้ำว่าอย่าลาออกจากงาน เพราะถูกบีบ ขอให้คุณได้งานใหม่ที่ดีกว่าหรือที่สบายใจกว่าค่อยยื่นใบลาออก เพราะงานการทุกวันนี้หายาก แถมหากหุนหันพลันแล่นลาออกจากงานโดยไม่ดูข้อกฎหมาย ก็อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ภายหลัง   

ขอขอบคุณเนื้อหาข่าว คุณภาพดี โดย:"ข่าวเข้ม ฉับไว เป็นกลาง"
 โดย chidlomrac ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 ม.ค. 53 17:49 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 17,841 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 17,841 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์