รับตรง โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ครูฟิสิกส์) ม.ศิลปากร 2560

ลบ แก้ไข

รับตรง โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ (ครูฟิสิกส์) ม.ศิลปากร 2560

รับตรง โครงการความร่วมมื
 

กำหนดการรับสมัคร


คุณสมบัติ
1. ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นครูหรือต่อการปฏิบัติภารกิจในวิชาชีพครู
4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกภาพเหมาะสม เกณฑ์การคัดเลือก

วิธีรับตรงโควตา

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการคัดเลือกวิธีพิเศษจากผู้ที่กำลัง ศึกษา หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากทั้งหมด 36 โรงเรียน

วิธีการคัดเลือก
1. โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ที่มีความสามารถตามเกณฑ์ที่ คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์กำหนด จำนวนโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน
2. คณะวิทยาศาตร์ ร่วมมือกับ คณะศึกษาศาสตร์ ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจาณาความเหมาะสมสำหรับความเป็น ครูทางฟิสิกส์ และตัดสินในการรับเข้าศึกษา
3. กรณีโรงเรียนใดสละสิทธิ์ จะไม่มีการรับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นทดแทนจำนวนที่สละสิทธิ์

เกณฑ์การคัดเลือก
1. นักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 –ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. นักเรียนมีผลการเรียนวิชาฟิสิกส์เฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4 –ม.6 เทอมต้น) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. นักเรียนต้องมีผลสอบวิชา PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ของสถาบันทดสอบการศึกษา (คะแนนยังไม่หมดอายุ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)


ค่าสมัคร 

500 บาท


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 มี.ค. 60 12:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,273 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,273 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง