รับตรง โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560

ลบ แก้ไข

รับตรง โครงการรับตรงใช้คะแนน O-NET ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560

รับตรง โครงการรับตรงใช้ค
 

กำหนดการรับสมัคร
รับตรง โครงการรับตรงใช้ค


จำนวนที่เปิดรับ
จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร
- คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
- วิทยาลัยนานาชาติ
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี
- คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ


คุณสมบัติ
กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด


เกณฑ์คัดเลือก
1. ผลรวมคะแนนทุกวิชาตามที่คณะกำหนด และจะพิจารณาตามลำดับคะแนนของผู้สมัคร โดยพิจารณาจากผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะยึดผลคะแนนและความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในการประมวลผลการคัดเลือก

2. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษา และมีคุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัครตรงตามที่ระบุไว้ในแต่ละสาขาวิชา


ค่าสมัคร 

400 บาท 


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ  คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 มี.ค. 60 16:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,656 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,656 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง