รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในระบบ TCAS 61

ลบ แก้ไข
รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดรับในระบบ TCAS 61

รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ท

 
รอบที่ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPAX
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ม.เชียงใหม่


ม.มหิดล


มศว


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ม.ขอนแก่น
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (mdx) รับ 44 คน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) รับ 46 คน

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ

 
รอบที่ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เชียงใหม่

ม.มหิดล


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.ขอนแก่น
1.โครงการรับตรงโดย ม.ขอนแก่น
2.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)
3.โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ


การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ

ม.นเรศวร


ม.แม่ฟ้าหลวง


มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ท

 
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ม.เชียงใหม่


ม.มหิดล


มศว


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบ กสพท. รับ 40 คน เกณฑ์คัดเลือกตามที่ กสพท กำหนด

ม.ขอนแก่น
การรับตรงร่วมโครงการ กสพท.
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษ


ม.ธรรมศาสตร์
รับผ่าน กสพท. 65 คน เกณฑ์คัดเลือกตามที่ กสพท กำหนด

ม.นเรศวร


ม.แม่ฟ้าหลวง


ม.บูรพา
รับผ่าน กสพท. 32 คน เกณฑ์คัดเลือกตามที่ กสพท กำหนด

ม.รังสิต
รับผ่าน กสพท. 65 คน เกณฑ์คัดเลือกตามที่ กสพท กำหนด

ม.สยาม
รับผ่าน กสพท. 15 คน เกณฑ์คัดเลือกตามที่ กสพท กำหนด

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รับผ่าน กสพท. 100 คน เกณฑ์คัดเลือกตามที่ กสพท กำหนด

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รวมรับตรงคณะแพทยศาสตร์ ท

 
รอบที่4 Admissions
ม.นเรศวร


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รวมรายละเอียด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด คลิก
website คลิก


ม.เชียงใหม่
รายละเอียด คลิก
website คลิก


ม.มหิดล
รายละเอียด คลิก
website คลิก


มศว
รายละเอียด คลิก
website คลิก


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รายละเอียด คลิก
website คลิก


ม.ขอนแก่น
รายละเอียด คลิก
website คลิก


ม.ธรรมศาสตร์
รายละเอียด คลิก
website คลิก


ม.นเรศวร
รายละเอียด คลิก
website คลิก


ม.แม่ฟ้าหลวง
รายละเอียด คลิก
website คลิก


ม.บูรพา
รายละเอียด คลิก
website คลิก

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รายละเอียด คลิก
website คลิก


กสพท
รายละเอียด คลิก
website คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 มิ.ย. 60 11:34 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 22,480 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 22,480 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง