การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ ในระบบ TCAS61

ลบ แก้ไข
การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ม.สงขลานครินทร์ ในระบบ TCAS61

การรับนักเรียน/บุคคล เข้

โครงการที่เปิดรับสมัครปี 2561
วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์
คณะการแพทย์แผนไทยคณะเทคนิคการแพทย์
วิทยาลัยนานาชาติคณะสัตวแพทยศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาลัย นานาชาติยางพาราไทย-จีน
วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิทยาการสื่อสาร
คณะรัฐศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ (ปัตตานี)
วิทยาเขตภูเก็ต
 คณะการบริการและการท่องเที่ยว,คณะวิเทศศึกษา,คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม,คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตภูเก็ต)
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตตรัง
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คณะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Website คลิก
ข้อมูลการรับทุกรอบ คลิก


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ก.ค. 60 16:13 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,536 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,536 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง