รับตรง รอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ลบ แก้ไข

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio)


รับตรง รอบที่ 1 (การรับด
 

ประกาศรายละเอียดออกมาแล้วนะครับสำหรับการรับตรงในรอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ของระบบ TCAS ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดแต่ละคณะที่เปิดในรอบนี้จะเป็นอย่างไร น้องๆมาดูกันได้เลยครับ

รับตรง รอบที่ 1 (การรับด

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาภูมิศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตร อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสคร์ 

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

3. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมี และสาขาชีววิทยา เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

4. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

5. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์  

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

6. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์ และสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

7. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

8. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

9. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

10. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

11. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

12. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

13. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)

14. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย

(รายละเอียด)   (เอกสารประกอบการสมัคร)


** รายละเอียดยังมาไม่ครบทุกคณะจะทยอยอัปเดตเรื่อยๆครับ

คณะ / สาขาวิชา  คุณสมบัติ  และรายละเอียดในการรับสมัครคัดเลือกรอบที่ 1 [DOWNLOAD] (ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 15 ส.ค.60)

Website คลิก

----------------------------------------------------------------------------------------------------------รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 4 ก.ย. 60 13:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 8,723 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 8,723 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง