GoodU : มฟล. มหาวิทยาลัย Good Classroom

ลบ แก้ไข

ในระยะหลังๆ หากใครติดตามข่าวเกี่ยวกับการศึกษาน่าจะสังเกตเห็นข่าวมหาวิทยาลัยปิดตัว คณะบางคณะหายไป หลักสูตรบางหลักสูตรถูกยกเลิกกันบ้างนะครับ เหตุผลหลักๆที่นอกจากจำนวนประชากรจะเริ่มลดลงแล้ว ก็คือการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน คนในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนในมหาวิทยาลัย เพราะเค้าสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จะในห้องน้ำหรือบนเตียงนอนเวลาตีสาม หลายๆบริษัททั้งในยุโรป อเมริกา หรือแม้กระทั่งประเทศไทยในระยะหลัง เริ่มไม่สนใจเกรดจากผู้สมัครงานแล้ว ว่าคุณจะได้เท่าไหร่ เกรดดีหรือไม่ เค้าสนใจเพียงอย่างเดียวว่า คุณมีทักษะการทำงานที่เค้าต้องการหรือไม่  เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัย ต้องปรับตัวเป็นแหล่งการเรียนรู้ ตามทิศทางอุดมศึกษาโลกยุคใหม่ สอนเด็กให้มีกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงภาพใหญ่ของโลก จะมานั่งสอนแบบเดิมๆ ให้เด็กจดท่องจำไปทำข้อสอบ โดยไม่รู้ที่มาที่ไป ไม่รู้จักการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ไม่ได้อีกแล้ว 

GoodU : มฟล. มหาวิทยาลัย

เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา พี่แฮนด์ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จากการเชิญของ พี่ปอ คุณรมณ รวยแสน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มฟล.(มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) ผู้น่ารัก ให้ไป campus tour เจาะลึกการเรียนการสอนของแต่ละสำนักวิชาของทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้นำข้อมูลมาฝากน้องๆกัน แน่นอนครับว่าสิ่งที่พี่แฮนด์สนใจมากๆเลยก็คือ อยากจะรู้ว่าทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการปรับตัวตามกระแสโลกหรือไม่ และมีการจัดการเรียนการสอนไปในแบบทิศทางใด

GoodU : มฟล. มหาวิทยาลัย
 

ซึ่งหลายๆคนคงจะทราบนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น มีการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเกือบจะทุกคณะ ทำให้นักศึกษาที่นี่มีฟื้นฐานภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างดี ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะภาษาอังกฤษ จัดได้ว่าเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆของการเรียนรู้และการทำงานในปัจจุบัน แต่แน่นอนครับ การมีทักษะทางด้านภาษาเพียงอย่างเดียว อาจยังไม่ตอบโจทย์นายจ้าง ถ้าคุณไม่มีทักษะการคิดหรือทักษะในการทำงานเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ยิ่งสำนักวิชาส่วนใหญ่ของทาง มฟล.เป็นทางสำนักวิชาสายวิทยาศาสตร์ ก็ยิ่งอยากรู้ครับว่าทาง มฟล. จะสามารถปรับตัว ปรับการสอน สร้างทักษะให้กับนักศึกษาได้ด้วยวิธีใด

แต่สิ่งที่พี่แฮนด์ได้เห็นจากการไปสังเกตการเรียนการสอน ของทางสำนักวิทยาศาสตร์ ก็ต้องยอมรับตรงๆเลยครับว่าเกินคาดหมายของตัวเองพอสมควร เพราะการเรียนการสอนของทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 สาขาวิชามีการปรับการเรียนการสอนเป็น Active Learning ทั้งหมด
 

GoodU : มฟล. มหาวิทยาลัย


"การเรียนแบบ Active Learning ของเราจะมุ่งเน้นการมีปฎิสัมพันธ์ของนักศึกษาในห้องเรียน โดยที่นักศึกษาสามารถออกแนวความคิด ร่วมกับการนำเสนอและการไกด์ของทางอาจารย์ที่ดูแลรายวิชานั้น ซึ่งเราจะมุ่งเน้นตั้งแต่ปี 1 ให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อนักศึกษาขึ้นปีที่ 2 เราก็นำทักษะการทำงานร่วมกันมาใช้ในห้องเรียน ปีที่ 3 เราจะเริ่มผนวกความรู้ทางด้านวิชาการไปสู่การใช้งานจริง โดยนำโจทย์ทางวิทยาศาสตร์หรือโจทย์ที่มีปัญหาทั้งในระดับประเทศและชุมชน มาเป็นโจทย์ให้นักศึกษาในการคิด เพื่อต่อยอดทางด้านวิชาการหรือการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้งานได้จริงต่อไป ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ของทางสำนักวิทย์ฯ 
 


หลังจากพูดคุยกับทางท่านรักษาการคณบดีแล้ว พี่แฮนด์ก็เห็นว่าทางสาขาเทคโนโลยีชีวภาพกำลังมีการเรียนอยู่พอดี เลยขอท่านอาจารย์เข้าไปสังเกตการณ์การเรียนการสอน ก็พบว่าที่สาขานี้มีการเรียนการสอนเป็นแบบ Active Learning จริงๆ นักศึกษาจับกลุ่มถกกันถึงรายละเอียดปัญหา ช่วยกันคิดวิเคราะห์ โดยท่านอาจารย์ผู้สอนทำหน้าที่เป็นแค่ "โค้ช" คอยไกด์นำให้กับนักศึกษา คอยถามคอยกระตุ้นนักศึกษา ว่าทำไมหรือเพราะอะไรจึงคิดอย่างนี้ มีเหตุผลหรือความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งนี้เป็นการเรียนการสอนแบบ Active Learning อย่างแท้จริง คือทุกคนมีส่วนร่วม ช่วนกันคิดและวิเคราะห์ร่วมกัน ไม่ใช่การรอจดจากอาจารย์เพื่อไปจำแล้วทำข้อสอบอย่างการเรียนการสอนแบบเดิมๆ 
 


 

นอกจากการปรับการเรียนการสอนมาเป็นแบบ  Active Learning แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ มฟล. แสดงให้ถึงการจริงจังและใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงการสอนในครั้งนี้ก็คือการผุดวิชาใหม่ “ วิชา creative thinking & stem education” ให้นักศึกษาได้เรียนเป็นปีแรก เป็นวิชาฟื้นฐานให้นักศึกษาปี1 ได้เรียนเพื่อให้เด็กคิดในเชิงวิทยาศาสตร์เป็น ปูฟื้นการเรียนแบบคิดวิเคราะห์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์
 


 

"  Active Learning ของที่นี่นะครับ จะเรียนโดยการให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริง หมายว่าในเวลาเรียนแลปของเค้า อาจารย์จะเข้ามาไกด์ให้นักศึกษา โดยที่จะให้นักศึกษาเป็นคนได้ทำจริง ลงมือจริง แต่ว่าไม่ให้ออกนอกกรอบ โดยจะมีอาจารย์เข้าไปดู เพราะฉะนั้นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับพวกเราเนี่ย เค้าจะได้คิดได้แสดงออกอย่างจริงจัง คำว่าจริงจังหมายความว่าเค้าได้ทำเองกับมือ โดยที่อาจารย์เป็นคนไกด์ให้เค้า ซึ่งจะแตกต่างจากการเรียนการสอนในรุ่นก่อนๆที่อาจารย์จะเลคเชอร์ให้ฟังเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจารย์จะไม่รู้เลยว่าเด็กจะได้รับหรือไม่" อ.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กล่าวถึงการเรียนแบบ Active Learning ของทางสาขา
 

GoodU : มฟล. มหาวิทยาลัย


ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้ไม่ได้แค่มีที่สำนักวิทยาศาสตร์ เพียงสำนักเดียวนะครับ เกือบทุกสำนักของทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการปรับการเรียนการสอนมาเป็นแบบ  Active Learning กันเกือบครบทุกสำนักแล้ว รวมถึงสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่ได้มีการการเรียนการสอนแบบ Active Learning แล้วถือเป็นอีกสาขานึงที่น่าสนใจ เพราะเป็นการเรียนแก้ไขปัญหาจริงๆของชุมชน 

" เรานำปัญหาสื่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่ใกล้ตัว มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็คือ project based learning การเรียนโดยเน้นการทำโครงงาน ยกตัวอย่างจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีปัญหาหมอกควันเยอะดังนั้นเราจึงนำวิชามาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รู้จักการตรวจวิเคราะห์อากาศว่าค่าอากาศเกินค่ามาตรฐานแล้วหรือยัง เมื่อมันเกินมาตรฐานคุณจะแก้ไขอย่างไร " ดร.วิวัฒน์ แก้วดงเล็ก อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจริงของชุมชน ของทางสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 


 

จากที่เดินชมการเรียนการสอน พูดคุยกับท่านอาจารย์สาขาวิชาต่างๆตลอด 3 วันที่พี่แฮนด์ได้เห็นชัดมากๆเลยก็คือ ความตั้งใจและเต็มใจขออาจารย์ผู้สอน ที่ปรับตัวเองด้วยความเต็มใจ ไม่มีการบังคับ พร้อมจะเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน พร้อมที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคและโลกทุกวันนี้ที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว จนทำให้เกิด Good Classroom อย่างแท้จริง เพื่อให้นักศึกษาทุกคนจบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้ทักษะต่างๆที่จำเป็น ไม่ใช่จบแล้วได้แค่วิชาที่เรียนเพียงอย่างเดียว

นี่คือสิ่งที่พี่แฮนด์คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญของประเทศจริงๆ และทุกอย่างจะสำเร็จได้ส่วนสำคัญเลยคือความร่วมมือและตั้งใจของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านี่คือ Good university อีกมหาวิทยาลัยนึงของประเทศไทย 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 6 พ.ค. 61 13:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,976 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,976 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง