ทปอ. จัดแถลงข่าวสร้างความเชื่อมั่น ลดความวิตกการรับสมัคร TCAS รอบ 3 มี สมัครรวมแล้ว 150,382 ใบ

ลบ แก้ไข
ทปอ. จัดแถลงข่าวสร้างควา
 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เผยความคืบหน้าการ การรับสมัครรับตรง TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Selectโดยจากข้อมูลวันที่ 16พฤษภาคม 2561 มีจำนวนใบสมัครรวมแล้ว 150,382 ใบ ทั้งนี้ ทปอ.ได้จัดระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับความต้องการของการยื่นใบสมัครของนักเรียนทั่วประเทศไทย อย่างไรก็ตามกำหนดรับสมัครวันสุดท้าย ในวันที่ 19 พฤษภาคม นี้ เวลา 23.59 โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ http://app.cupt.net/tcas/round3.php

ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  และอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่าจากข้อมูลการรับสมัคร TCASรอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน และนักศึกษาเลือกสาขาวิชาแบบ Post Select ไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม61ที่ผ่านมา จากข้อมูลล่าสุดวันที่ 16พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.มีจำนวนใบสมัครรวมแล้ว 150,382 ใบ   อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพการจัดการที่ดีมากขึ้น ทปอ. ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ รักษาการเลขาธิการสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ระบบสารสนเทศจองสำนักเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปี 2561 ดำเนินการปรับปรุงระบบทางเข้า หรือการล๊อกอินให้รองรับได้มากขึ้น 3 เท่าตัว ตลอดจนเพิ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งระบบฐานข้อมูล ระบบการเชื่อมโครงข่าย ระบบการจัดการเว็บไซต์ และด้านสถาปัตยกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำอยู่ศูนย์คอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ระบบ TCAS
ทปอ. จัดแถลงข่าวสร้างควา
 
“ทปอ. ยังคงมีปณิธานสร้างโอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้เด็กไทยได้มากที่สุด จึงมีการรับถึง 5 รอบ โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อีกทั้งการสอบรับตรงใน TCAS พร้อมกันนี้ ก็มีจุดประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้น้องๆและผู้ปกครองไม่ต้องไปวิ่งรอกสอบหลายครั้งหลายที่เหมือนในอดีต มาเป็นการรับพร้อมกันทีเดียเราจะนำบทเรียนที่เกิดขึ้น นำไปปรับปรุงและพัฒนา ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมต่อไป”ทั้งนี้ จากการสมัครรอบที่ 1 และ 2 มีจำวนผู้ยืนยันสิทธิแล้วกว่า 125,032 ที่นั่ง และรอบที่ 3 กำหนดจำนวนรับอีก 100,265ที่นั่ง โดย ทปอ.ยังกำหนดให้มีการรับสมัครอีกจำนวน 2 รอบ คือรอบ รอบที่ 4 การรับสมัคร Admission   จำนวน 80,971 ที่นั่ง  ภายในเดือนมิถุนายน และ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระภายในเดือนกรกฎาคม ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย
 
 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 พ.ค. 61 15:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 991 ครั้ง