คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย กสพท ปีการศึกษา 2561

ลบ แก้ไข
ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 9 เรื่องคะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2561 

คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเ


download file >> click

ใบรายงานผลสอบคัดเลือก กสพทฯ >> click

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายฯ ปีการศึกษา 2561 >> click

website กสพท >> >> click


 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ