ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม “FAI-FAH ART FEST 2018 เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม”

ลบ แก้ไข
ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม “FAI-FAH ART FEST 2018 เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม”
เปิดโชว์เคสแสดงผลงานเยาวชนที่ไม่ธรรมดา
เพื่อเด็กธรรมดาได้มีพื้นที่แสดงความสามารถและโอกาสทางสังคม


 

ทีเอ็มบี จัดกิจกรรม “FAI-FAH ART FEST 2018 เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงามจัดแสดงงานศิลปะและความสามารถจากเด็กไฟ-ฟ้า (FAI-FAH) โครงการซีเอสอาร์โดยมูลนิธิทีเอ็มบี ณ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ ดนตรี  กีฬา ภาษา และอาหาร เพื่อสร้างพลังผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กธรรมดา ได้พัฒนาความสามารถของตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาชุมชนรอบตัวเด็กได้อย่างยั่งยืน ตามปรัชญา TMB Make THE Difference
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า “กิจกรรม “FAI-FAH ART FEST 2018 เด็กธรรมดา คือที่สิ่งสวยงาม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นโชว์เคสแสดงผลงาน ศิลปะ ผลิตภัณฑ์ และความสามารถทางการแสดงต่างๆ ของเยาวชนไฟ-ฟ้า อายุระหว่าง 12-17 ปี จากศูนย์ไฟ-ฟ้า ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ประดิพัทธ์ ประชาอุทิศ จันทน์ และบางกอกน้อย ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอาหาร ให้แก่เยาวชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ได้มาจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้า ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในธีม “เด็กธรรมดา คือที่สิ่งสวยงาม” เพื่อส่งเสริมให้เด็กธรรมดาได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอให้สังคมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ ที่ได้รับการจุดประกายจากศูนย์ไฟ-ฟ้า และยังสร้างโอกาสให้เด็กธรรมดาได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและได้สร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดของตนเองอย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนสร้างสิ่งดีๆ ต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการ "ให้คืน" สู่สังคมอย่างยั่งยืนตามปรัชญา TMB Make THE Difference
ภายในงาน เยาวชนไฟ-ฟ้า ที่ถ่ายทอดความรักในงานศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอาหาร ผ่านผลงานที่จัดแสดง พร้อมจัดจำหน่าย ต่างเล่าถึงมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไป
 

 
“พรอซซ่า” ธัญกัญจน์ วณิชย์ชัชวาลกุล เยาวชนไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ รุ่นพี่ไฟ-ฟ้า รุ่นที่ 1 เจ้าของผลงาน “เด็กยิ้มศิลปะ” การสเก็ตช์ภาพด้วยปากกาสีเมจิก เผยว่า “ความสวยงามของเด็กธรรมดา ก็คือสิ่งที่เด็กคนนั้นเป็นตัวของเขาเอง หลังจากได้รู้จักที่นี่ ทำให้มีความคิดที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการรู้จักแบ่งปัน ยามว่างหนูจะแบ่งเวลาไปเป็นครูผู้ช่วยสอนงานศิลปะให้แก่น้อง ๆ ที่ศูนย์ไฟ-ฟ้า และโรงเรียนสอนศิลปะใกล้บ้าน เพราะอยากทำเพื่อคนอื่นบ้าง