10 สุดยอดมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

ลบ แก้ไข

#1 The Hong Kong University of Science and Technology


ประเทศ : ฮ่องกง
ก่อตั้ง : 1991
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ : มากกว่า 5,000 คน
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ :  
ปริญญาตรี 8,000 - 10,000 USD 
ปริญญาโท,เอก 4,000 - 6,000 USD

 

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว! 10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

 

        อันดับหนึ่งเป็นของมหาวิทยาลัย Hong Kong University of Science and Technologyหรือ HKUST แม้มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหม่ (เมื่อเทียบกับที่อื่นๆ) แต่ก็เป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมไปถึงด้านการวิจัย และมีชื่อเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาโทและเอกค่ะ โดยที่นี่จะประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งสอนโดยบุคลลากรผู้มีความรู้ และมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

 

#2 National University of Singapore (NUS)


ประเทศ : สิงคโปร์
ก่อตั้ง : 1905
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ : มากกว่า 30,000 คน
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ :
ปริญญาตรี 40,000 - 42,000 USD
ปริญญาโท,เอก  18,000 - 20,000 USD

 

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว! 10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

 

        อันดับสองเป็นของสถาบันในประเทศสิงคโปร์อย่าง National University of Singaporeหรือ NUS ที่ซึ่งเป็นสถาบันที่มีจุดแข็งอยู่ที่การศึกษาและการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มากๆ ที่มีถึง 3 ศูนย์ที่ตั้งในประเทศสิงคโปร์ เปิดสอนคณะต่างๆ ได้แก่ ศิลปะและสังคมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คอมพิวเตอร์, ทันตแพทย์ศาสตร์, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, นิติศาสตร์, และวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะ ส่วนสำหรับระดับปริญญาโทและเอกนั้น NUS ก็โด่งดังในด้านวิทยาศาสตร์, การแพทย์, และวิศวกรรม

 


#3 University of Hong Kong


ประเทศ : ฮ่องกง
ก่อตั้ง : 1911
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ : มากกว่า 12,000 คน
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ :  
ปริญญาตรี 14,000 - 16,000 USD 
ปริญญาโท,เอก 14,000 - 16,000 USD

 

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว! 10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

 

        มหาวิยาลัยแห่งฮ่องกง หรือ University of Hong Kong เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของฮ่องกง ซึ่งเป็นสถาบันที่มีส่วนในการช่วยสร้างสังคมที่นี่มายาวนานถึง 90 ปี ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่เพียงมีชื่อเสียงในระดับเอเชีย แต่ยังมีชื่อเสียงในระดับโลกอีกด้วย โดยการสอนที่นี่นั้นประกอบไปด้วยคณะต่างๆถึง 10 คณะ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้แก่คณะ ศิลปกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, ทันตแพทย์ศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, แพทย์ศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และสังคมศาสตร์

 

#4 Seoul National University


ประเทศ : เกาหลีใต้
ก่อตั้ง : 1946
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ : มากกว่า 12,000 คน
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ :  
ปริญญาตรี 4,000 - 6,000 USD 
ปริญญาโท,เอก 6000 - 8000 USD

 

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว! 10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

 

      มหาวิทยาลัย Seoul National University เป็นสถาบันชั้นนำแห่งประเทศเกาหลีที่เป็นแบบอย่างให้มหาวิทยาลัยนานาชาติอื่นๆด้วย และ 22% ของนักเรียนปีหนึ่งทั้งหมดของที่นี่นั้น ก็มาจากนักเรียนหัวกะทิเพียง 1% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่สอบเอ็นทรานซ์ของแต่ละปีค่ะ! เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าของเกาหลีจริงๆ โดยที่นี่ก็เปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก  และมีคณะให้เลือกเรียนมากกว่า 10 คณะ ไม่ว่าจะเป็นคณะมนุษยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะศึกษาศาสตร์, คณะดุริยางคศิลป์, คณะแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละคณะก็ล้วนให้ความสำคัญและเน้นคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง

 

#5 The Chinese University of Hong Kong

ประเทศ : ฮ่องกง
ก่อตั้ง : 1963
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ : มากกว่า 12,000 คน
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ :  
ปริญญาตรี 12,000 - 14,000 USD 
ปริญญาโท,เอก 12,000 - 14,000 USD

 

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว! 10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

 

        The Chinese University of Hongkong หรือ CUHK เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในหลักสูตรบริหารธุรกิจ และมีชื่อเสียงเป็นอันดับสองของฮ่องกงค่ะ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี - เอก โดยเปิดสอนทั้งหมด 8 คณะ ได้แก่  ศิลปศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ศึกษาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, แพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมสาสตร์ และนิติศาสตร์ ซึ่งนับว่าที่นี่นั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความแข็งแกร่งในด้านการวิจัย และเป็นสถาบันที่เป็นผู้นำในภูมิภาคแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงในระดับโลก

 

#6  Peking University


ประเทศ : จีน
ก่อตั้ง : 1898
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ : มากกว่า 12,000 คน
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ :  
ปริญญาตรี 4,000 - 6,000 USD 
ปริญญาโท,เอก 4,000 - 6,000 USD

 

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว! 10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

 

        มหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นมหาวิทยาลัยที่รวมสาขาสายศิลป์และสายวิทย์แห่งแรกของรัฐ มีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,000 คน จาก 80 ประเทศทั่วโลก ปัจจุบันประกอบไปด้วย 5 แผนกคือ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ตรรกศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์สารสนเทศ และแพทย์ศาสตร์ โดยมีจุดเด่นด้านการทำวิจัยและมีหอสมุดที่ได้ชื่อว่าเป็นหอสมุดมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมาย เช่น เหมาเจ๋อตุง และในปี 2010 มหาวิทยาลัยปักกิ่งยังได้ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย

 


#7  KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology


ประเทศ : เกาหลีใต้
ก่อตั้ง : 1971
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ : มากกว่า 5,000 คน
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ :  
ปริญญาตรี 14000 - 16000 USD 
ปริญญาโท,เอก 16000 - 18000 USD

 

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว! 10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

 

       KAIST เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแห่งเกาหลีใต้ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเดียวที่ดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนที่จะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจุดประสงค์ของสถาบันนี้ก็คือการผลิตนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีความสามารถสูง เพื่อทำงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ รวมไปถึงเพื่อจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยให้สถาบันอื่นอีกด้วย โดยที่นี่จะแบ่งออกเป็น 7 คณะ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, วิศวกรรมชีวภาพ, วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์วัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์สารสนเทศ, บริหารธุรกิจ, และนวัตกรรมศาสตร์ค่ะ ที่สำคัญคือ ที่นี่มีทุนการศึกษาแจกให้นักศึกษาต่างชาติเยอะมากกกก ใครสนใจก็ลองติดต่อมหาวิทยาลัยดู


#8 The University of Tokyo


ประเทศ : ญี่ปุ่น
ก่อตั้ง : 1877
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ : มากกว่า 12,000 คน
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ :  
ปริญญาตรี 6,000 - 8,000 USD 
ปริญญาโท,เอก 6,000 - 8,000 USD

 

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว! 10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

 

        The University of Tokyo หรือที่ชาวญี่ปุ่นมักจะรู้จักกันในนาม Todai (โทได) เป็นสถาบันที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของญี่ปุ่นที่ให้การศึกษาในระดับปริญญามาอย่างยาวนานกว่า 130 ปี  มีความโดดเด่นในเรื่องของการการผลิตบุคคลากรชั้นนำให้กับรัฐบาล  ภาคธุรกิจ  และการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น  โดยสำหรับนักศึกษาต่างชาติก็สามารถเข้าศึกษาต่อในคณะต่างๆ  ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม ศิลปศาสตร์ การศึกษา และเภสัชศาสตร์
         

 

#9 Pohang University of Science And Technology (POSTECH)


ประเทศ : เกาหลีใต้
ก่อตั้ง : 1986
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ : น้อยกว่า 5,000 คน
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ :  
ปริญญาตรี 4,000 - 6,000 USD 
ปริญญาโท,เอก 6,000 - 8,000 USD

 

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว! 10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

 

        อันดับเก้าเป็น Pohang University of Science And Technology หรือ POSTECH ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยอันดับต้นของเกาหลีใต้ ที่โด่งดังในเรื่องของวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ จากทั้งหมด 10 คณะในระดับปริญญาตรี และอีก 11 คณะในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกค่ะ โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนที่นี่ก็จะได้รับการสอนจากบุคคลากรชั้นแนวหน้าของโลก และที่นี่ยังมีการจับมือกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกกว่า 50 สถาบันทั่วโลก จึงเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ต้องการมุ่งไปสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง

 

 

#10 Kyoto University


ประเทศ : ญี่ปุ่น
ก่อตั้ง : 1897
จำนวนนักเรียนโดยประมาณ : มากกว่า 12,000 คน
ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ :  
ปริญญาตรี 4,000 - 6,000 USD 
ปริญญาโท,เอก 4,000 - 6,000 USD

 

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว! 10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย 2012

 

       มหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) หรือ เกียวได (Kyodai) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวญี่ปุ่นอย่างมากๆ เพราะเรียกได้ว่าเป็นสถาบันผู้ผลิตบุคคลากรระดับหัวกะทิ ของทั้งในระดับชาติและระดับสากล ไม่ว่าจะในด้านการเมือง สังคม หรือภาคอุตสาหกรรมธุรกิจก็ตามค่ะ โดยที่นี่นั้นก็มีด้วยกัน 10 คณะ ได้แก่ มนุษย์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เภสัชกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรกรรมศาสตร์ขอขอบคุณที่มา เด็กดี.คอม


 

 

 loading...


โดย P'Hand Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 มิ.ย. 55 15:09 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 16,595 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 16,595 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง