คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
P'Hand Eduzones
P'Hand Eduzones
จำนวนผู้ติดตาม 1,097 คน

เรื่องล่าสุด

เกณฑ์การคัดเลือก TCAS62 รอบที่ 3

6 ธ.ค. 61 15:37 น.

จำนวนรับ เปิดรับ 5,426 คน‬ เกณฑ์คัดเลือก

อ่านต่อ

กำหนดการดำเนินการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 2562

6 ธ.ค. 61 14:09 น.

กำหนดการดำเนินการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ

อ่านต่อ

รายชื่อสนามสอบในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี

29 พ.ย. 61 15:51 น.

รายชื่อสนามสอบในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี

อ่านต่อ

ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัดในการสอบ GAT/PAT

29 พ.ย. 61 15:38 น.

ข้อมูลการเปิดอำเภอและจังหวัดในการสอบ GAT/PAT

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานระบบ TCAS62 สำหรับผู้สมัคร

29 พ.ย. 61 14:28 น.

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คู่มือการใช้งานระบบ TCAS62

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

28 พ.ย. 61 13:18 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio ม.เกษตรศาสตร์

อ่านต่อ

รายละเอียดการรับ ม.ขอนแก่น ในระบบ TCAS

27 พ.ย. 61 13:24 น.

กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ รับ 3,296

อ่านต่อ

เคลียร์ชัด!!! ขั้นตอนการลงทะเบียน mytcas

26 พ.ย. 61 17:04 น.

เคลียร์ชัด!!! ขั้นตอนการลงทะเบียน

อ่านต่อ

การรับสมัคร

23 พ.ย. 61 11:55 น.

การรับสมัคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

อ่านต่อ

ทำความเข้าใจระบบ mytcas สำคัญอย่างไรกับ

23 พ.ย. 61 10:36 น.

1.ใครต้องลงทะเบียน - ชั้นนะสิๆ #dek62 #เด็กซิ่ว

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

21 พ.ย. 61 12:16 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

อ่านต่อ

10 เรื่องที่สำคัญ

20 พ.ย. 61 16:53 น.

10 เรื่องที่สำคัญ ที่น้องๆ #dek62 ควรจะรู้ก่อนการสมัคร

อ่านต่อ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

19 พ.ย. 61 16:03 น.

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มรภ.สวนสุนันทา

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร สถาบันการบินพลเรือน 2562

14 พ.ย. 61 17:18 น.

ประกาศรับสมัคร สถาบันการบินพลเรือน

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

14 พ.ย. 61 16:41 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

12 พ.ย. 61 17:30 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

11 พ.ย. 61 16:23 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่2 การรับแบบโควตา

11 พ.ย. 61 16:11 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่2 การรับแบบโควตา

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

11 พ.ย. 61 15:55 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio ‪ม.บูรพา

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio

9 พ.ย. 61 10:12 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 portfolio ‪ม.มหิดล

อ่านต่อ

ประกาศศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ O-NET

9 พ.ย. 61 09:35 น.

ประกาศศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ O-NET เฉพาะโรงเรียนเอกชน

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 ‪ม.พะเยา

8 พ.ย. 61 17:50 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 ‪ม.พะเยา

อ่านต่อ

ภาพรวมการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสต

8 พ.ย. 61 16:49 น.

รายละเอียดการรับสมัคร ระเบียบการรับสมัคร

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 ‪ม.ศิลปากร

8 พ.ย. 61 16:39 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 ‪ม.ศิลปากร

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 ม.วลัยลักษณ์ 2562

8 พ.ย. 61 16:26 น.

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่1 ม.วลัยลักษณ์ 2562

อ่านต่อ

รายละเอียดการรับ

2 พ.ย. 61 15:27 น.

รายละเอียดการรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

อ่านต่อ

ีรายละเอียดการรับสมัครรอบที่ 2 ระบบ โควตา 17

1 พ.ย. 61 17:09 น.

รายละเอียดการรับสมัครรอบที่ 2 ระบบ โควตา 17

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควตา

1 พ.ย. 61 16:32 น.

กำหนดการรับสมัคร รับสมัคร 4-23

อ่านต่อ

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

1 พ.ย. 61 16:06 น.

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2562 TCAS

อ่านต่อ

บีไอซี มธ. เปิดรับตรงรอบแรก 3 หลักสูตร

26 ต.ค. 61 21:02 น.

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC)

อ่านต่อ
Page 1 of 157 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last