รับตรง รอบ 2 สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 60

รับตรง รอบ 2 สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 60 


รับตรง รอบ 2 สาขาวิชาการ
 

 

กำหนดการรับสมัคร


จำนวนที่เปิดรับ
50 คน


คุณสมบัติ
เกณฑ์การคัดเลือกค่าสมัคร 

350 บาท


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 2 มีนาคม 2560
พิมพ์หน้านี้