รับตรง ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ 2)

รับตรง ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ 2560 (รอบ 2) 

รับตรง ภาคพิเศษและภาคภาษ


กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 4 มีนาคม - 7 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 พฤษภาคม 2560 
สอบสัมภาษณ์ 9 พฤษภาคม 2560 
ประกาศผล 12 พฤษภาคม 2560  


จำนวนรับ

70 คนคุณสมบัติ


เกณฑ์การคัดเลือก
คะแนนวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์และสถิตหรือคะแนน SAT I  หรือ PAT 1


ค่าสมัคร 

500 บาท


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 7 มีนาคม 2560
พิมพ์หน้านี้