รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560 รอบ 2
รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560 รอบ 2

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 

กำหนดการรับสมัครจำนวนที่เปิดรับ
30 คน


คุณสมบัติ

เกณฑ์คัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ 


ค่าสมัคร 

500 บาท 


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ  คลิก


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 4 เมษายน 2560
พิมพ์หน้านี้