รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรงทั่วประเทศด้วย Por

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักเรียนที่มีคุณภาพทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) และแฟ้มผลงานนักเรียน (Portfolio) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


กำหนดการรับสมัครจำนวนรับ
2,680 คน


คุณสมบัติเกณฑ์คัดเลือก
พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานและการสอบสัมภาษณ์


ค่าสมัคร 

300 บาท / หลักสูตร


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์ คลิก
ระเบียบการ 
คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 4 กันยายน 2560
พิมพ์หน้านี้