โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ม.พะเยา 2561
โครงการรับตรง 10% ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ม.พะเยา 2561

โครงการรับตรง 10% ของนัก
กำหนดการรับสมัคร
22 ธันวาคม 2560 – 15 มกราคม 2561


จำนวนที่เปิดรับ
 1,680 คน


คุณสมบัติ
นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติ หรือผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา


เกณฑ์คัดเลือก
พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.) 5 ภาคเรียน

 
รายละเอียดการรับสมัคร
ระเบียบการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > คลิก
เว็บไซต์  คลิก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
พิมพ์หน้านี้