รับตรง TCAS รอบที่5 ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร 18 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561


จำนวนรับ
เกณฑ์คัดเลือก
คะแนน O-NET และข้อสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ


รายละเอียดการสมัคร 
เว็บไซต์  คลิก
ระเบียบการ คลิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


สถิตยอดผู้สมัคร/คนสอบติด

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย P'Hand Eduzones
วันที่ 15 มิถุนายน 2561
พิมพ์หน้านี้